Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2015 – 06 – 09

VIII

73/15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok - treść uchwały

74/15

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok - treść uchwały

75/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizacje zadania publicznego - treść uchwały

76/15

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

77/15

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok - treść uchwały

78/15

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania - treść uchwały

79/15

zmieniającą zaciągnięcia zobowiązania - treść uchwały

80/15

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych - treść uchwały

81/15

w sprawie przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów - treść uchwały

82/15

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - treść uchwał

83/15

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie - treść uchwały

84/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie - treść uchwały

85/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce - treść uchwały

86/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej, położonej we Wróbliku Królewskim - treść uchwały

 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na VII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Protokół Nr VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 9 czerwca 2015 r.

Interpelacje wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 25 kwietnia 2015 r. do 9 czerwca 2015 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-12 13:50:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-04 11:57:13
  • Liczba odsłon: 3051
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407879]

przewiń do góry