Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2014-2018

 

 

XLV sesja – 27 październik 2017 r.

Nr protokołu

Nr   uchwały

Nazwa uchwały

XLV

397/17

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/258/16 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu - treść uchwały

398/17

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

399/17

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok - treść uchwały

400/17

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2017 - treść uchwały

401/17

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów” - treść uchwały

402/17

Uchwała w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na 2018 rok - treść uchwały

403/17

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok - treść uchwały

404/17

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk sportowych, skateparku oraz siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Rymanów - treść uchwały , rozstrzygnięcie nadzorcze

405/17

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych - treść uchwały

406/17

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” - treść uchwały

407/17

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rudawka Rymanowska 1/2017” - treść uchwały

408/17

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” – Etap I – część 1 - treść uchwały , rozstrzygnięcie nadzorcze

409/17

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” – Etap I – część 2 - treść uchwały

410/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego - treść uchwały

411/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej, położonej w Króliku Polskim - treść uchwały

412/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Klimkówka - treść uchwały

413/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ladzin - treść uchwały

414/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów - treść uchwały

415/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Bzianka - treść uchwały

416/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów - treść uchwały

417/17

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołtuszowa - treść uchwały

 

 

 

Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27 października 2017 r. – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLII sesji, XLIII i XLIV sesji nadzwyczajnej – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami za okres od 9 września do 27 października 2017 r.   - więcej

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-02 08:15:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 12:35:42
  • Liczba odsłon: 2118
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4770945]

przewiń do góry