Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie


Kadencja 2018-2023

 

XVI sesja zwyczajna – 25 października 2019 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XVI/178/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. – więcej

XVI/179/19

w sprawie Programu Inwestycyjnego Gminy Rymanów na lata 2019-2025. – więcej

XVI/180/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów Zdrój". – więcej

XVI/181/19

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. – więcej

XVI/182/19

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" - ETAP I. – więcej

XVI/183/19

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Klimkówka 2/2019". – więcej

XVI/184/19

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów". – więcej

XVI/185/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę części działek gminnych. – więcej

XVI/186/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Królik Polski. – więcej

XVI/187/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

   

Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 25 października 2019 r. –  więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIV i XV sesji –  więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami –  więcej

Zapis audio-video z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - więcej

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-04 11:48:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-14 10:32:58
  • Liczba odsłon: 2003
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782925]

przewiń do góry