Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXXXIII sesja zwyczajna – 30.06.2023 r. godz. 09:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LXXXIII/711/2023

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów wotum zaufania – więcej

LXXXIII/712/2023

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rymanów za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. – więcej

LXXXIII/713/2023

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2022 rok. – więcej

LXXXIII/714/2023

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowemu dzierżawcy, w dzierżawę działek gminnych. – więcej

LXXXIII/715/2023

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rymanów, – więcej

LXXXIII/716/2023

w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/700/2023 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, – więcej

LXXXIII/717/2023

w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/698/2023 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie w ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie od 01 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023 r. – więcej

LXXXIII/718/2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. – więcej

 

  • Protokół z LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 30.06.2023 r. – więcej
  • Informacja z wykonania uchwał podjętych na 81 i 82 sesji – więcej
  • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  • Zapis audio-video z obrad LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – również wersja z napisami - więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-07-18 12:58:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-20 08:56:40
  • Liczba odsłon: 1033
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407821]

przewiń do góry