Ldz.

z dnia

 znak

w sprawie

status

5_2016

2016-03-11

(data wpływu

2016-03-17) 

ROŚ.6220.5.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 60

ORGAN PROWADZĄCY

RDOŚ w Rzeszowie

Postępowanie odwoławcze GDOŚ

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Budowa drogi ekspresowej S-19 Kuźnica- Barwinek, na odcinku Kilelanówka – Barwinek (Granica Państwa)”

 

INWESTOR:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie

35-959 RZESZÓW ul. Legionów Nr 20

 

2016-03-11 (data wpływu 2016-03-17) ZAWAIDOMIENIE znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.4 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-03-17 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-05.05 (data wpływu 2016-05-12) ZAWAIDOMIENIE znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.9 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-05-12 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-07-22 (data wpływu 2016-07-28) ZAWAIDOMIENIE znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.14 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-07-28 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-10-06 (data wpływu 2016-11-14) DECYZJA umarzająca postępowanie odwoławcze  znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.16 o umorzeniu postępowania dot.  odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-11-14 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-10-07 (data wpływu 2016-11-14) POSTANOWIENIE odmawiające wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji  znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.17 dot.  odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-11-14 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-10-08 (data wpływu 2016-11-14) ZAWIADOWIENIE  o uchyleniu, umorzeniu i orzeczeniu  znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.21  dot.  odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-11-14 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-11-16 (data wpływu 2016-11-21) POSTANOWIENIE prostujące oczywistą omyłkę w decyzji  znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.18 dot.  odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-11-21 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

 

2016-11-22 (data wpływu 2016-11-28)  znak: O.RZ.I-1.4111.160DUŚ.8.2016.2.j dot. decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-12-12 ODPOWIEDŹ ROŚ. 6220.5.2016.AK

ROŚ. 6220.5.2016.AK                                                                BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

   

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

Droga S-a9

           

Odwołanie od decyzji RDOŚ w Rzeszowie

 

 

 

 

 

Wnioskodawca:

GDOŚ W WARSZAWIE

 

 

2016  ROKOBWIESZCZENIE - o wniesieniu odwołań ˝Budowa drogi Ekspresowej S19...˝

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=2332&akcja=artykul


ZAWIADOMIENIE o odwołaniu od decyzji

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=2395&akcja=artykul


ZAWIADOMIENIE o zwłoce w rozpatrzeniu sprawy - droga S19

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=2464&akcja=artykul


ZAWIADOMIENIE o odwołaniu od decyzji

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=2535&akcja=artykul


ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania odwoławczego

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=2725&akcja=artykul

POSTANOWIENIE odmawiające wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=2726&akcja=artykul

DECYZJA umarzająca postępowanie odwoławcze

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=2727&akcja=artykul


ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=2732&akcja=artykul


POSTANOWIENIE w sprawie sprostowania oczywistej omyłki

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=2733&akcja=artykulInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 10:50:45
  • Liczba odsłon: 1808
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117010]

przewiń do góry