USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW 

(ZGODY, WNIOSKI)


ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie zamiaru wycinki jest obowiązkiem, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

   

ZGODA

W ciągu 21 dni organ ds. wycinki drzew ma obowiązek wykonać oględziny drzew przeznaczonych do wycięcia.

W terminie 14 dni od dnia oględzin, organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa jest ważne pół roku od daty oględzin.

Jeśli w tym czasie drzewa nie zostaną ścięte, należy ponownie złożyć wniosek w urzędzie gminy.

 

ODMOWA

Decyzja odmowna może być wydana, gdy:

wycinka ma mieć miejsce na terenie posesji wpisanej do rejestru zabytków,

figurującej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako miejsce przeznaczone na zieleń lub

chronionym innymi zapisami tego planu.

 

KARY

Jeśli właściciel działki mimo to dokona wycinki, nałożona zostanie na niego kara pieniężna,

o wysokości zależącej od gatunku i obwodu pnia drzewa.

Kary grożą także osobom, które nie zgłosiły wycinki w urzędzie.

   

ZMIANY

W nowych przepisach przewidziano jednak przyspieszony tryb wydawania zgody na wycinkę.

Jeśli nam się spieszy z wycięciem drzewa, urząd może wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu do wycięcia.

Opłata skarbowa za wydanie takiego zaświadczenia wynosi 17 zł .

Do ustawy wprowadzono jednocześnie dodatkowe obostrzenia.

Dotyczą one sytuacji, w której właściciel działki, na której dokonano wycinki,

przed upływem 5 lat od usunięcia drzew, postanowi otworzyć na posesji firmę i wystąpi 

o pozwolenie na budowę związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W takim przypadku będzie musiał uiścić opłatę za ścięta drzewa.

Nic nie zmieniło się natomiast w kwestii uzyskiwania zgody na wycinkę przez

przedsiębiorców, firmy i osoby prawne, które bez wyjątku

muszą występować o zgodę organu na usunięcie drzew.

 

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI

Zgłoszenia i wnioski o wycinkę przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorców,

należy składać w URZĘDZIE GMINY RYMANÓW przy ul. Mitkowskiego Nr 14A  (biuro obsługi klienta).


Informacje dostępne są pod numerem telefonu 13 43 55 006 w. 117

oraz na stronach:   www.rymanow.pl  lub/i  https://rymanow.bip.org.pl/ ,

skąd pobrać można wzory dokumentów.

 

 

AKTUALNE WZORY DOKUMENTÓW:

 

ZAŁACZNIK Nr 1 - wniosek na usunięcie drzew (osoby prawne)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (osoby fizyczne)  

ZALĄCZNIK Nr 3 - zgloszenie wywrotów i wyłomów

------------------------------------------------------------------------------------------


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alicja Kurylak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Fałatowicz Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-06 08:50:45
  • Liczba odsłon: 2381
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4061542]

przewiń do góry