Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie


Kadencja 2018-2023

 

XIV sesja zwyczajna – 27 września 2019 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XIV/161/19

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr V/53/19 z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

XIV/162/19

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr V/54/19 z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

XIV/163/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego. – więcej

XIV/164/19

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pt: „Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów”, Nr konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Nr projektu: RPPK 09.02.00-18-0017/17. – więcej

XIV/165/19

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/462/17 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby fizyczne lub prawne inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. – więcej

XIV/166/19

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. – więcej

XIV/167/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. – więcej

XIV/168/19

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. – więcej  

XIV/169/19

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. – więcej

XIV/170/19

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych. – więcej

XIV/171/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Deszno. – więcej

XIV/172/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

XIV/173/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów. – więcej

XIV/174/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. – więcej

XIV/175/19

w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Bałucianka". – więcej

   

Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27 września 2019 r. –   więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIII sesji –  więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami –  więcej

Zapis audio-video z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - część 1 , część 2 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-30 12:49:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-06 08:15:06
  • Liczba odsłon: 2383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409420]

przewiń do góry