Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2012 - 12 - 28

XXXIII  

333/12

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2013 r. - treść uchwały  

334/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka - treść uchwały

335/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów - treść uchwały

336/12

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

337/12

uchwała budżetowa na 2013 rok - treść uchwały

338/12

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

339/12

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok - treść uchwały

340/12

w sprawie  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2012   - treść uchwały

341/12

w sprawie  uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów"   - treść uchwały , rozstrzygnięcie nadzorcze- stwierdzenie nieważności- treść

342/12

w sprawie podziału gminy Rymanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   - treść uchwały

343/12

w sprawie nadania Statusu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie  - treść uchwały

344/12

w sprawie  zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej działajacej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie   - treść uchwały

345/12

w sprawie  nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymanowie   - treść uchwały

346/12

w sprawie udzielenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.  - treść uchwały

347/12

w sprawie  przyjęcia Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Rymanów na 2013 r.   - treść uchwały

348/12

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowiena 2013 r.   - treść uchwały

349/12

w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2013 r.  - treść uchwały

350/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Głębokiem   - treść uchwały

351/12

w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty   - treść uchwały

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-04 12:28:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-07 11:24:19
  • Liczba odsłon: 2562
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986153]

przewiń do góry