Zobacz podgałęzie

2016 ROK DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Ldz.

z dnia

 znak

w sprawie

status

1_2016

2016-01-21

( data wpływu 2016-02-01.)

 

ROŚ.6220.1.2016.2017.AK

ROŚ.6220.1.2016.AK

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 56

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Budowa parkingu oraz odcinka drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obejmującym część działki nr ewid. 3234/2, 3236/4 i 3235 dla potrzeb obsługi Huty Szkła Artystycznego SABINA w miejscowości Rymanów”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 3234/2, 3236/4 i 3235

– obręb ewid. Rymanów _M.

 

INWESTOR:

Huta Szkła Artystycznego SABINA Sp. z o.o.

ul. Dworska Nr 29, 38-480 RYMANÓW

Henryk RYSZ – Prezes Zarządu

 

2016-01-21 Wniosek bn

2016-01-21 KIP

2016-02-01 WEZWANIE o uzupełnienie ROŚ.6220.1.2016.AK

2016-02-01 ZAWAIDOMIENIE o wszczęciu post. ROŚ.6220.1.2016.AK

2016-02-08 ZAPYTANIE RDOŚ+ PPIS ROŚ.6220.1.2016.AK

2016-02-05 uzupełnienie Wniosku  bn

2016-02-15 OPINIA SANITARNA stwierdzająca brak potrzeby PSNZ.4540.6.216 (data wpływu 2016-02-16)

2016-02-23 RDOS przedłużenie terminu do wyrażenia opiniiWOOŚ.4240.6.2.2016.AT.3 (data wpływu (2016-02-24)

2016-03-04 o UZUPELNIENIE WOOŚ.4240.6.2.2016.AT.4 (data wpływu (2016-03-08)

2016-03-08 o UZUPELNIENIE ROŚ.6220.1.2016.AK

c.d.

2017-04-03 o stanowisko RDOŚ WOOŚ.4240.6.2.2016.AT.6 (data wpływu 2017-04-05)

2017-04-05 stanowisko w sprawie ROŚ. 6220.1.2016.2017.AK)

2017-04-24 Stanowisko RDOŚ WOOŚ.4240.6.2.2016.AT.8 (data wpływu (2017-04-28

2017-05-04 Zawiadomienie  ROŚ.6220.1.2016.2017.AK

2017-05-18 Decyzja +Obwieszczenie  umarzająca  postępowanie ROŚ.6220.1.2016.2017.AK

2_2016

2016-02-04

( data wpływu

2016-02-08)

ROŚ.6220.2.2016.AK

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 50

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„ Budowa budynku hotelowego wraz z instalacją gazową, parkingu i budynku gospodarczego – na działkach Nr 508 i 509 w Rymanowie przy ul. Bieleckiego

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 508 i 509

– obręb ewid. Rymanów _M.

 

INWESTOR:

HOTEL RESTAURACJA

Jaś Wędrowniczek - Zofia SZEPIENIEC

38-480 RYMANÓW, ul. Bieleckiego Nr

2016-02-04 Wniosek z opisem przedsięwzięcia (bn.)

2016-02-10 Odpowiedź ROŚ. 6220.2.2016.AK

3_2016

2016-02-10

(data wpływu

2016-02-10)

ROŚ.6220.3.2016.AK

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 60

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009R na odcinku od km 0+000 do km 2+860 oraz drogi gminnej Nr 130461R na odcinku od km 0+000 do km 1+440 w miejscowości Klimkówka”

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 3010, 3343, 4098/1, 4099, 4100 oraz 2388/3, 2393/2, 2396/1, 2429  – obręb ewid. Klimkówka.

 

INWESTOR:

GMINA RYMANÓW

38-480 RYMANOW, ul. Mitkowskiego Nr 50

2016-02-10  Wniosek bn.

2016-02-10  KIP (3_2016)

2016 -02-10  Wszczęcie ROŚ.6220.3.2016.AK

2016-02-18  ZAPYTANIE RDOŚ i PPIS o potrzebę raportu

2016-03-01 OPINIA SANITARNA PPIS Ldz. PSNZ.4540.10.2016 r. z dnia 01 marca 2016 r. (data wpływu 03.03.2016 r.), bez przeprowadzania oceny

2016-03-07 RDOŚ przedłużenie terminu WOOŚ.4240.6.7.2016.AD.4

2016-03-14 RDOŚ o uzupełnienie KIP  WOOŚ.4240.6.7.2016.AD.6

2016-04-06 INW. Uzupełnienie KIP

2016-04-08  KIP Uzupełnienie ROŚ.6220.3.2016.AK

2016-04-28 Opinia RDOŚ. Ldz. WOOŚ.4240.6.7.2016.AD.10  z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28.04.2016 r.), bez konieczności przeprowadzania oceny

2016-05-13 Postanowienie +Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2016.AK o braku potrzeby

2016-05-16  Zawiadomienie  ROŚ.6220.3.2016.AK

2017-06-01 Decyzja +Obwieszczenie  bez przeprowadzania oceny ROŚ.6220.3.2016.AK

4_2016

2016-02-29

(data wpływu

2016-02-29) 

ROŚ.6220.4.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 14

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

 „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

– obręb ewid. Rymanów _M.

 

INWESTOR:

RYMATEX Sp. z o.o.

38-480 RYMANOW ul. Osiedle Nr 42

Reprezentowany/a:

Pan Wojciech KNAP – Członek Zarządu

2016-02-29  Wniosek bn.

2016-02-29  KIP  (4_2016)

2016-02-19  WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA ROŚ. 6220.4.2016.AK

2016-03-07 ZAPYTANIE RDOŚ i PPIS o opinie i ustalenia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny ROŚ. 6220.4.2016.AK

2016-03-21 OPINIA SANITARNA PPIS w Krośnie  PSNZ.4540.15.2016 z 2016-03-21 (data wpływu 2016-03-22)  stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny (4_2016)

2016-03-21 OPINIA RDOŚ w RZESZOWIE  znak: WOOŚ.4240.6.11.2016.AW.3  z 2016-03-21 (data wpływu 2016-03-22)  stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny , w tym sporządzenia raportu (4_2016)

2016-03-25 POSTANOWIENIE + OBW (4_2016) o obowiązku przeprowadzenia oceny i zakresu raportu ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-04-07 POSTANOWIENIE + OBW (4_2016) o zawieszeniu postępowania  ROŚ.6220.4.2016.AK

4_2016

2016-02-29

(data wpływu

2016-02-29) 

ROŚ.6220.4.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 14

Cd.

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

 „Rozbudowa instalacji do powlekania tkanin”

w m. Rymanów

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 4098, 3439/37

– obręb ewid. Rymanów _M.

 

INWESTOR:

RYMATEX Sp. z o.o.

38-480 RYMANOW ul. Osiedle Nr 42

Reprezentowany/a:

Pan Wojciech KNAP – Członek Zarządu

2016-05-05  Wniosek bn.

2016-05-05  RAPORT  (4_2016)

2016-05-05  POSTANOWIENIE + OBW (4_2016) o podjęciu postępowania  ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-05-06  OBWIESZCZENIE (4_2016) o przedłożeniu RAPORTU ROŚ. 6220.4.2016.AK

2016-05-16  ZAPYTANIE RDOŚ i PPIS o uzgodnienia i opinie  ROŚ. 6220.4.2016.AK

2016-05-20  RDOŚ o uzupełnienie WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.2 z 2016-05-20 (data wpływu 2016-05-23),

2016-05-23 Uzupełnienie ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-06-15 PPIS o uzupełnienie  PSNZ.4542.3.2016 z 2016-06-15 (data wpływu 2016-06-16),

2016-06-28  RDOŚ o przedłużenie terminu  do wydania uzgodnienia WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.5 z 2016-06-28 (data wpływu 2016-06-29),

2016-07-08  RDOŚ o uzupełnienie WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.7 z 2016-07-08 (data wpływu 2016-07-11),

2016-07-13 o Uzupełnienie  z wniosku PPIS ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-07-20 UZUPEŁNIENIE Inwestora do Rap Zn.1/20/07/2016

2016-07-20 UZUPEŁNIENIE Inwestora do Rap Zn 2/20/07/2016

2016-07-21 OBWIESZZENIE (4_2016) o przedłożeniu uzupełnienia i wyjaśnień  do Raportu ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-07-22 Uzupełnienie do RDOŚ  ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-07-22 Uzupełnienie do PPIS ROŚ.6220.4.2016.AK

2016-08-08 OPINIA SANITARNA PPIS w Krośnie  PSNZ.4542.3..2016 z 2016-08-08 (data wpływu 2016-08-10)  uzgadniająca warunki  realizacji przedsięwzięcia (4_2016)

2016-08-26 RDOŚ o przedłużenie terminu WOOŚ.4242.6.1.2016.AW.12 z 2016-08-26 (data wpływu 2016-08-29),

2016-08-31 POSTANOWIENIE  RDOŚ w RZESZOWIE  znak: WOOŚ.4240.6.11.2016.AW.14  z 2016-08-31 (data wpływu 2016-09-02 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia (4_2016)

2016-09-09 ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiałów ROŚ. 6220.4.2016.AK

2016-09-19 DECYZJA + OBW (4_2016) o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ROŚ.6220.4.2016.AK

 

2016-10-18 WNIOSEK o sprostowanie bn.(data wpływu 2016-10-18)

2016-10-19  POSTANOWIENIE o sprostowaniu oczywistej omyłki ROŚ. 6220.4.2016.AK

5_2016

2016-03-11

(data wpływu

2016-03-17) 

ROŚ.6220.5.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 60

ORGAN PROWADZĄCY

RDOŚ w Rzeszowie

Postępowanie odwoławcze GDOŚ

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Budowa drogi ekspresowej S-19 Kuźnica- Barwinek, na odcinku Kilelanówka – Barwinek (Granica Państwa)”

 

INWESTOR:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie

35-959 RZESZÓW ul. Legionów Nr 20

 

2016-03-11 (data wpływu 2016-03-17) ZAWAIDOMIENIE znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.4 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-03-17 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-05.05 (data wpływu 2016-05-12) ZAWAIDOMIENIE znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.9 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-05-12 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-07-22 (data wpływu 2016-07-28) ZAWAIDOMIENIE znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.14 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-07-28 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-10-06 (data wpływu 2016-11-14) DECYZJA umarzająca postępowanie odwoławcze  znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.16 o umorzeniu postępowania dot.  odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-11-14 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-10-07 (data wpływu 2016-11-14) POSTANOWIENIE odmawiające wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji  znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.17 dot.  odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-11-14 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-10-08 (data wpływu 2016-11-14) ZAWIADOWIENIE  o uchyleniu, umorzeniu i orzeczeniu  znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.21  dot.  odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-11-14 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

2016-11-16 (data wpływu 2016-11-21) POSTANOWIENIE prostujące oczywistą omyłkę w decyzji  znak : DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.18 dot.  odwołania od decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-11-21 PUBLIKCJA www.rymanow.pl,

 

2016-11-22 (data wpływu 2016-11-28)  znak: O.RZ.I-1.4111.160DUŚ.8.2016.2.j dot. decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.11.2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH 253.

2016-12-12 ODPOWIEDŹ ROŚ. 6220.5.2016.AK

6_2016

2016-03-16

(data wpływu

2016-03-17) 

ROŚ.6220.6.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 60

Brak kwalifikacji

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Remont drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów –Rymanów-Daliowa w km. 28+810–33+310 w miejscowości Rymanów Zdrój –Królik Polski ”,

 na działkach  Nr ewid. 748, 1397, 1398  obręb geodezyjny Królik Polski [Nr 0006] oraz Nr ewid 50, 84, 85 – obręb geodezyjny Królik Wołoski [Nr 0007] -   gmina Rymanów – G [180708_5], powiat krośnieński, , województwo podkarpackie

 

INWESTOR:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego Nr 19 a,

35-105 RZESZÓW

2016-03-16  Wniosek PZDW-WD-5160-13/2016/6  (data wpływu 2016-03-17)

2016-03-16 KIP (6_2016)

2016-03-18 ODPOWIEDŹ o braku kwalifikacji ROŚ. 6220.6.2016.AK

7_2016

2016-03-30

(data wpływu

2016-03-30) 

ROŚ.6220.7.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 50

Brak kwalifikacji

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

 „Wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi wypoczynkowej połączonej z innowacyjną stymulacją ogólnorozwojową podczas pobytu wypoczynkowego”,  na terenie zabytkowego parku o powierzchni 10 ha na działkach Nr ewid.4288/2 i 4285/1 – obręb geodezyjny Klimkówka

 –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:  Nr ewid.4288/2 i 4285/1 – obręb geodezyjny Klimkówka

 

INWESTOR:

HOTEL RESTAURACJA DWÓR OSTOIA

Michał OSTOIA-TOMASZEWSKI

38-480 RYMANÓW ul. Zdrojowa Nr 1 Klimkówka

2016-03-30  Wniosek bn. z informacja o przedsięwzięciu (data wpływu 2016-03-30)

2016-04-01 ODPOWIEDŹ o braku kwalifikacji ROŚ. 6220.7.2016.AK

8_2016

2016-03-30

(data wpływu

2016-03-31) 

ROŚ.6220.8.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 60

Brak kwalifikacji (remont)

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Remont  „Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Spacerowa (Nr ewid. 708/8, 708/34 obręb Deszno) w miejscowości Rymanów Zdrój w km 0+085

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 143/2,143/5,708/8, 708/33, 708/34 obręb Deszno.

 

INWESTOR:

GMINA RYMANÓW

38-480 RYMANOW, ul. Mitkowskiego Nr 50

2016-03-30  Wniosek bn. (data wpływu 2016-03-31)

2016-03-30  KIP  (8_2016)

2016-04-04  WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA ROŚ. 6220.8.2016.AK

2016-04-13 ZAPYTANIE RDOŚ i PPIS o opinie i ustalenia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny ROŚ. 6220.8.2016.AK

2016-04-18 Odpowiedź RDOŚ w RZESZOWIE  znak: WOOŚ.4240.6.19.2016.AH.2  z 2016-04-18 (data wpływu 2016-04-19)  o rozważenie zagadnienia

2016-04-20 OPINIA SANITARNA PPIS w Krośnie  PSNZ.4540.23.2016 z 2016-04-20 (data wpływu 2016-04-21)  stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny (8_2016)

2016-04-27 stanowisko Inwestora (remont) znak RIN.7011.5.2016 (data wpływu 2016-04-27)

2016-05-10 Odpowiedź RDOŚ w RZESZOWIE  znak: WOOŚ.4240.6.19.2016.AH.4  z 2016-05-10 (data wpływu 2016-05-12) inwestycja nie podlega procedurze opiniowania.(8_2016)

2016-05-17 ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiałów do wydania decyzji umarzającej postępowanie ROŚ. 6220.8.2016.AK

2016-06-13 DECYZJA + OBW (8_2016) umarzająca postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ROŚ.6220.8.2016.AK

9_2016

2016-03-30

(data wpływu

2016-03-31) 

ROŚ.6220.9.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 60

Brak kwalifikacji (remont)

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„Remont  kładki pieszo-jezdnej przez

przez rz. Tabor w km 17+251 jej biegu Nr ewid. 1507/3 pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską

w m. Rymanów Nr ewid. działek 1577, 1506, 1515/1, 1515/2

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach Nr ew. 1577, 1506, 1515/1, 1515/2 1507/3 – obręb ewid. Rymanów _M.

 

INWESTOR:

GMINA RYMANÓW

38-480 RYMANOW, ul. Mitkowskiego Nr 50

2016-03-30  Wniosek bn. (data wpływu 2016-03-31)

2016-03-30  KIP  (9_2016)

2016-04-04  WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA ROŚ. 6220.9.2016.AK

2016-04-12 ZAPYTANIE RDOŚ i PPIS o opinie i ustalenia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny ROŚ. 6220.9.2016.AK

2016-04-18 Odpowiedź RDOŚ w RZESZOWIE  znak: WOOŚ.4240.6.18.2016.AH.2  z 2016-04-18 (data wpływu 2016-04-20)  o rozważenie zagadnienia

2016-04-22 OPINIA SANITARNA PPIS w Krośnie  PSNZ.4540.24.2016 z 2016-04-22 (data wpływu 2016-04-25)  stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny (9_2016)

2016-04-27 stanowisko Inwestora (remont) znak RIN.7011.13.2016 (data wpływu 2016-04-27)

2016-05-10 Odpowiedź RDOŚ w RZESZOWIE  znak: WOOŚ.4240.6.18.2016.AH.4  z 2016-05-10 (data wpływu 2016-05-12) inwestycja nie podlega procedurze opiniowania.(9_2016)

2016-05-18 ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiałów do wydania decyzji umarzającej postępowanie ROŚ. 6220.9.2016.AK

2016-06-09 DECYZJA + OBW (9_2016) umarzająca postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ROŚ.6220.9.2016.AK

10

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25_2016

2016-11-28

(data wpływu

2016-11-28) 

ROŚ.6220.25.2016.2017.AK 

ROŚ.6220.25.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 52

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

 „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1,96 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach Nr 2212/4 2145/2 2934/1 i 2215/2 w miejscowości Łazy

 –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach

Nr ew. : 2212/4 2145/2 2934/1 i 2215/2 -  obręb Nr 0009 Łazy

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

INWESTOR:

The Wind Sp. z o.o. Spółka komandytowa

31-060 KRAKÓW Plac Wolnica Nr 4/6

Reprezentowana przez Pana Krzysztofa Łukasza DZIÓB

 

2016-11-28 Wniosek bn.

2016-11-28 KIP

2016-11-28 Wszczęcie  + Obwieszczenie ROŚ.6220.25.2016.AK

2016-12-06 Zapytanie o potrzebę  przeprowadzania o.o. i ewentualny zakres Rap RDOŚ + PPIS  ROŚ.6220.25.2016.AK 

2016-12-14 Opinia Sanitarna PSNZ.4540.65.2016( data wpływu 2016-12-19) brak potrzeby przeprowadzania o.o.

2016-12-22 Opinia RDOŚ. WOOŚ4240.6.55.2016.PM.4 (data wpływu 2016-12-28) brak potrzeby przeprowadzania o.o.

2017-01-12 Postanowienie +Obwieszczenie ROŚ.6220.25.2016.2017.AK bez przeprowadzania o.o.

2017-01-12  Zawiadomienie  o zebraniu materiałów do decyzji ROŚ.6220.25.2016.2017.AK

2017-01-31 Decyzja + Obwieszczenie  bez przeprowadzania oceny  ROŚ.6220.25.2016.2017.AK z 2017-01-31

26_2016

2016-11-29

(data wpływu

2016-12.01) 

ROŚ.6220.26.2016.2017.AK 

ROŚ.6220.26.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 101

„Wykonanie adaptacyjnych robót budowlanych części pomieszczeń budynku dworca

wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele produkcyjne wyrobów winiarskich"

zlokalizowanego we Wróbliku Szlacheckim na dz. o nr ew. 1511/8

–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

INWESTOR:

WINNICE RYMANÓW Sp. z o.o.

z siedzibą 38-480 RYMANÓW Łazy Nr 6,

 

PEŁNOMOCNIK:

 Pan Wacław KRZANOWSKI

Zespól Usług Projektowych i Wykonawczych

38-40 KROSNO, ul. Staszica Nr 21

2016-11-29 Wniosek bn.

2016-11-28 KIP

2016-12-01 Wszczęcie  + Obwieszczenie ROŚ.6220.26.2016.AK

2016-12-22 Zapytanie o potrzebę  przeprowadzania o.o. i ewentualny zakres Rap RDOŚ + PPIS  ROŚ.6220.26.2016.AK 

2017-01-12 o UZUPEŁNIENIE PSNZ.4540.2.2017 (data wpływu 2017-01-16),

2017-01-17 o UZUPELNIENIE WOOŚ.4240.6.2.217.AR.4 (data wpływu 2017-01-18),

2017-.01-18 o UZUPEŁNIENIE ROŚ.6220.26.2016.2017.AK

2017-01-27 UZUPEŁNIENIE KIP (data wpływu 2017-01-27),

2017-01-30 INWESTOR Uzupełnienie KIP RDOŚ + PPIS  ROŚ.6220.26.2016.2017.AK 

2017-01-31 o UZUPELNIENIE WOOŚ.4240.6.2.2017.AR.6 (data wpływu 2017-02-02),

2017.02-03 o UZUPEŁNIENIE ROŚ.6220.26.2016.2017.AK

2017-02-17 o UZUPEŁNIENIE PSNZ.4540.2.2017 (data wpływu 2017-02-22),

2017.02-22 o UZUPEŁNIENIE ROŚ.6220.26.2016.2017.AK

2017-03-08 INWESTOR o przedłużenie terminu (data wpływu 2017-03-08)

2017-03- 15 INWESTOR o przedłużenie terminu (data wpływu 2017-03-20),

2017-03-17 INWESTOR uzupełnienie KIP (data wpływu 2017-03-21),

2017-03-21 INWESTOR ponowne uzupełnienie KIP (data wpływu 2017-03-23),

2017-03-23 Uzupełniona KIP do RDOŚ + PPIS ROŚ. 6220.26.2016.2017.AK,

2017-04-10 wyznaczenie nowego terminu do przedłożenia opinii

WOOŚ.4240.6.2.2017.AR.15 (data wpływu 2017-04-12),

2017-04-12 o UZUPEŁNIENIE PSNZ.4540.2.2017 (data wpływu 2017-04-13),

2017.04-13 o UZUPEŁNIENIE ROŚ.6220.26.2016.2017.AK

2017-04-24 o UZUPELNIENIE WOOŚ.4240.6.2.2017.AR.18 (data wpływu 2017-04-26),

2017-04-28 mail o uzupełnienie

2017-06-22 INWESTOR ponowne uzupełnienie KIP (data wpływu 2017-06-26),

2017-07-07 Opinia RDOŚ. WOOŚ4240.6.2.2017.AR.21 (data wpływu 2017-07-10) brak potrzeby przeprowadzania o.o.

2017-07-12 Opinia Sanitarna PSNZ.4540.2.2017( data wpływu 2017-07-14) brak potrzeby przeprowadzania o.o.

2017-07-31 Postanowienie +Obwieszczenie ROŚ.6220.26.2016.2017.AK bez przeprowadzania o.o.

2017-08-01  Zawiadomienie  o zebraniu materiałów do decyzji ROŚ.6220.26.2016.2017.AK

2017-08-29 Decyzja + Obwieszczenie  bez przeprowadzania oceny  ROŚ.6220.26.2016.2017.AK z 2017-08-29

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 10:31:35
  • Liczba odsłon: 3009
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117169]

przewiń do góry