Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2007-04-25

VI

44/07

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy z tego tytułu    

treść uchwały

45/07

w sprawie przystapienia Gminy Rymanów do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Beskid Niski" z siedzibą w Krośnie  

treść uchwały

46/07

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok  

treść uchwały

47/07

w sprawie ustalenia ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów mechanicznych i sposobu ich pobierania           

treść uchwały

48/07

zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa  

treść uchwały - uchylona

 49 /07

w sprawie określenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej  

treść uchwały

50/07

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na   sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie

treść uchwały

51/07

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na   sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie Zdroju  

treść uchwały

52/07

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju

treść uchwały

53/07

w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rymanów Zdrój"  

treść uchwały

54/07

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Rymanów  

treść uchwały

 

Protokół z sesji z dnia 2007-04-25

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-04 09:14:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-18 08:29:44
  • Liczba odsłon: 2828
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409489]

przewiń do góry