Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie


Kadencja 2018-2023

 

XVII sesja zwyczajna – 5 listopada 2019 r. godz. 16:30

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XVII/188/19

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. - więcej

XVII/189/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. - więcej

XVII/190/19

w sprawie uchwalenia zmian Statutu Uzdrowiska Rymanów-Zdrój. - więcej

XVII/191/19

w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty uzdrowiskowej . - więcej

XVII/192/19

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów". - więcej

XVII/193/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. - więcej

XVII/194/19

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - więcej

XVII/195/19

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. - więcej

XVII/196/19

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. - więcej

XVII/197/19

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów”. - więcej

XVII/198/19

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. - więcej

XVII/199/19

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Rymanowie w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie w pięcioletnie Technikum w Rymanowie w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. - więcej

 

Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 05 listopada 2019 r. –  więcej

Zapis audio-video z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - część 1 , część 2   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-06 13:54:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-20 13:35:06
  • Liczba odsłon: 2776
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982936]

przewiń do góry