Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie      

Kadencja 2018-2023

       

V sesja zwyczajna – 18 stycznia 2019 r. godz. 9:00

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały

V

V/47/19

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2019 rok – więcej

V/48/19

w sprawie przyjęcie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2019 rok – więcej

V/49/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – więcej

V/50/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – więcej

V/51/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – więcej

V/52/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – więcej

V/53/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – więcej

V/54/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego – więcej

V/55/19

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – więcej

V/56/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Bałucianka – więcej

V/57/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Bzianka – więcej

V/58/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Deszno – więcej

V/59/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Głębokie – więcej

V/60/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Klimkówka – więcej

V/61/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Królik Polski – więcej

V/62/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Ladzin – więcej

V/63/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Łazy – więcej

V/64/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Milcza – więcej

V/65/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Posada Górna – więcej

V/66/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Puławy – więcej

V/67/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Sieniawa – więcej

V/68/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wisłoczek – więcej

V/69/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wróblik Królewski – więcej

V/70/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wróblik Szlachecki – więcej

V/71/19

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zmysłówka – więcej

V/72/19

w sprawie zmian w Statucie Osiedla nr 1 w Rymanowie – więcej

V/73/19

w sprawie zmian w Statucie Osiedla nr 2 w Rymanowie – więcej

V/74/19

w sprawie zmian w Statucie Osiedla w Rymanowie Zdroju – więcej

V/75/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – więcej

V/76/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – więcej

V/77/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 1/2019” – więcej

V/78/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 2/2019" – więcej

V/79/19

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SIENIAWA/2014-CZĘŚĆ 2” – więcej

V/80/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowych, położonych w Rymanowie – więcej

V/81/19

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – ETAP 1.1. – więcej

V/82/19

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie – więcej

 

 

Protokół z V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 18 stycznia 2019 r. –  więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na III i IV sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami –  więcej

     

Zapis audio-video z obrad V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie -    więcej        

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-21 07:28:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-30 09:05:52
  • Liczba odsłon: 2305
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783056]

przewiń do góry