Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2014 – 06 – 24

LV

554/14

w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - treść uchwały  załącznik   zal_1     zał_2   zał_3   zał_4    zał _5     zal_6    zał_7    zał_8

555/14

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

556/14

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok - treść uchwały

557/14

w sprawie określania zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własność gminy - treść uchwały

558/14

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone przez Uzdrowisko Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju - treść uchwały

559/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek położonych w Klimkówce - treść uchwały

560/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działki położonej w Ladzinie - treść uchwały

561/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działki położonej w Zmysłówce obręb Ladzin - treść uchwały

562/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Bziance - treść uchwały

563/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju - treść uchwały

564/14

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Klimkówka 2" - treść uchwały

565/14

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego"Rymanów"- treść uchwały

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-01 10:55:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-16 08:43:21
  • Liczba odsłon: 2695
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117158]

przewiń do góry