Rymanów, dnia 20.07.2006 r.

ROŚ. 7624/6/06

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )oraz  art. 31, art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) na wniosek z dnia 18 lipca 2006 r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie z siedzibą przy ul. Osiedle 40, 38-480 RYMANÓW

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.
„Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji usytuowany w Rymanowie
na terenie działek Nr 1698 i 1697/2
 – gmina Rymanów - powiat krośnieński -  woj. podkarpackie

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. w terminie 21dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresaci wg. rozdzielnika
  2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
  4. A/a.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-07-25 13:17:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-25 13:17:15
  • Liczba odsłon: 2032
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117249]

przewiń do góry