Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2016–11–25

XXV III

272 /16

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok - treść uchwały

273 /16

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok - treść uchwały

274 /16

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok - treść uchwały

275 /16

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2017 rok -  treść uchwały

276 /16

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rymanów na lata 2016-2025 - treść uchwały (załącznik do uchwały dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie - załącznik )

277 /16

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w Rymanowie-Zdroju - treść uchwały

278 /16

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Rymanów darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Rymanowie-Zdroju - treść uchwały

279 /16

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału w nieruchomości położonej w Rymanowie - treść uchwały

280 /16

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Deszno - treść uchwały

281 /16

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie-Zdroju - treść uchwały

282 /16

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zmiany nieruchomości położonych w Sieniawie i Klimkówce - treść uchwały

283 /16

w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów" - treść uchwały

 

284 /16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łazy - farma fotowoltaiczna" - treść uchwały

 

285 /16

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych - treść uchwały


 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanów

Protokół nr XXVIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 25 listopada 2016 r.

Uzupełnienie do protokołu nr XXVIII/16

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 19 października do 26 listopada 2016 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Fałatowicz Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-01 09:25:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Fałatowicz Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-26 06:26:33
  • Liczba odsłon: 2620
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409684]

przewiń do góry