1. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów – strzelnica sportowa” oraz projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów 1/2020” w gminie Rymanów - więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów – strzelnica sportowa”

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • rysunek projektu planu - więcej
 • prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP - więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów 1/2020” 

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • rysunek projektu planu - więcej
 • prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP - więcej

2. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” – etap 1A - więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu:

3. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – etap I, projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” – etap 1/2022/A i projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”  - więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu:

a) zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – etap I

 • projekt uchwały - więcej
 • załącznik nr 1 SUiKZP Rymanów Uwarunkowania tekst jednolity - więcej
 • załącznik nr 1A SUiKZP Rymanów Uwarunkowania rysunek - więcej 
 • załącznik nr 2 SUiKZP Rymanów Kierunki tekst jednolity - więcej
 • załącznik nr 2A SUiKZP Rymanów Kierunki rysunek - więcej
 • załącznik nr 3 synteza wraz z uzasadnieniem - SUiKZP - więcej
 • prognoza oddziaływania na środowisko - więce

b) zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” – etap 1/2022/A

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • załącznik nr 1 rysunek zmiany planu  - więcej 
 • załącznik nr 2 rysunek zmiany planu  - więcej 
 • załącznik nr 3 rysunek zmiany planu  - więcej 
 • załącznik nr 4 rysunek zmiany planu  - więcej
 • załącznik nr 6 rysunek zmiany planu  - więcej
 • prognoza oddziaływania na środowisko - więcej

c) projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • załącznik nr 1 rysunek zmiany planu  - więcej 
 • załącznik nr 2 rysunek zmiany planu  - więcej 
 • załącznik nr 3 rysunek zmiany planu  - więcej 
 • załącznik nr 4 rysunek zmiany planu  - więcej
 • załącznik nr 5 rysunek zmiany planu  - więcej
 • załącznik nr 6 rysunek zmiany planu  - więcej
 • załącznik nr 7 rysunek zmiany planu  - więcej
 • załącznik nr 8 rysunek zmiany planu  - więcej
 • załącznik nr 9 rysunek zmiany planu  - więcej
 • prognoza oddziaływania na środowisko - więcej

3. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK SZLACHECKI/2019  – etap I” i projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK KRÓLEWSKI /2019  – etap IA”. - treść obwieszczenia

a) projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK SZLACHECKI/2019" 

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • załącznik nr 1 rysunek projektu planu  - więcej 
 • prognoza oddziaływania na środowisko - więcej

b) projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK KRÓLEWSKI /2019  – etap IA”

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • załącznik nr 1 rysunek projektu planu  - więcej 
 • prognoza oddziaływania na środowisko - więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK KRÓLEWSKI /2019” – etap IA - więcej

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • załącznik nr 1 rysunek projektu planu  - więcej 
 • prognoza oddziaływania na środowisko - więcej

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karp Waldemar
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-04 13:47:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Karp Waldemar
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-05 12:57:15
 • Liczba odsłon: 4239
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117354]

przewiń do góry