Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2002-11-29

II

7/02

Ustalenia zakresu w jakim przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie  dokonywał będzie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Rymanów

8/02

Odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rymanowie

9/02

Powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rymanowie

10/02

Udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawieszenie współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Rymanowie, należących do Gminy Rymanów i osoby fizycznej

11/02

Udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Rymanowie

12/02

Zasad, na podstawie których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

13/02

Wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów

14/02

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Rymanowie Pana Wojciecha Farbańca, wybranego w okręgu wyborczym Nr 12 w Rymanowie Zdroju

2002-12-02

II

15/02

Określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2003 r.

16/02

Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

17/02

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

18/02

Określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzania poboru tej opłaty w drodze inkasa

19/02

Określenia wysokości stawek opłaty miejscowej i opłaty administracyjnej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa

20/02

Wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

21/02

Określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-04 09:12:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-04 09:19:16
  • Liczba odsłon: 3002
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409406]

przewiń do góry