Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

 • Uchwała Nr IX/3/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2011 r. - więcej
 • Uchwała Nr IX/3/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów na 2011 - 2016 - więcej
 • Uchwała Nr IX/3/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała Nr IX/3/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: możliwości finansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2011 r. - więcej
 • Uchwała Nr IX/16/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2012 r. - więcej
 • Uchwała Nr IX/21/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała Nr IX/7/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2012 r. - więcej
 • Uchwała Nr IX/8/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała Nr IX/1/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2013 rok - więcej
 • Uchwała Nr IX/2/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała Nr VII/35/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań- więcej
 • Uchwał a nr IX/4/2014 z dnia 22 listopada 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała Nr IX/7/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała Nr IX/2/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie: sprawozdania Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2013 rok - więcej
 • Uchwała Nr IX/4/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2014 r - więcej
 • Uchwała Nr IX/75/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2014 r.- więcej
 • Uchwałą nr IX/10/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2015 r. - więcej
 • Uchwała nr IX/11/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała nr IX/1/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała nr IX/3/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała nr VII/38/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku składu orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów na lata 2017-2027 - więcej
 • Uchwała nr VII/89/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku składu orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Rymanów na rok 2017 - więcej
 • Uchwała nr VII/97/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku składu orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - więcej
 • Uchwała nr VII/98/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku składu orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Rymanów na 2017 rok - więcej
 • Uchwała nr IX/17/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała nr IX/18/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2018 r. - więcej
 • Uchwała nr IX/84/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2018 r. - więcej
 • Uchwała nr IX/13/2018   z dnia 5 stycznia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów - więcej
 • Uchwała nr IX/14/2018   z dnia 5 stycznia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2018 r. - więcej
 • Uchwała nr 7/2/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2019 r. - więcej
 • Uchwała nr 7/4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rymanów na rok 2019 - więcej
 • Uchwała nr 7/4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów na lata 2019 - 2029 - więcej
 • Uchwała nr 7/1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Rymanów na 2019 rok. - więcej 
 • Uchwała nr 7/2/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - więcej     
 • Uchwała nr 9/22/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na rok 2020 - więcej    
 • Uchwała nr 9/22/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów na lata 2020 - 2029 - więcej 
 • Uchwała nr 9/21/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - więcej      
 • Uchwała nr 9/8/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na rok 2021 - więcej
 • Uchwała nr 9/8/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2021-2029 - więcej
 • Uchwała nr 9/93/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Rymanów w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok - więcej
 • Uchwała nr 9/17/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Rymanów w uchwale budżetowej na 2021 rok - więcej
 • Uchwała nr 9/18/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - więcej     
 • Uchwała nr 9/9/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2022-2031 - więcej
 • Uchwała nr 9/102/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Rymanów w projekcie uchwały uchwały budżetowej na 2022 rok - więcej
 • Uchwała Nr 9/4/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. - więcej
 • Uchwała Nr 9/5/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Rymanów w uchwale budżetowej na 2022 rok. - więcej
 • Uchwała nr 9/26/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2022-2033 - więcej
 • Uchwała nr 9/118/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Rymanów w projekcie uchwały uchwały budżetowej na 2023 rok - więcej
 • Uchwała nr 9/16/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Rymanów w uchwale budżetowej na 2023 rok - więcej
 • Uchwała nr 9/17/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rymanów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - więcej
 • Uchwała nr 9/32/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - więcej
 • Uchwała nr 9/28/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Rymanów w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej
 • Uchwała nr 9/27/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2024-2035 - więcej
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-04 12:55:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-19 10:14:24
 • Liczba odsłon: 4023
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5414491]

przewiń do góry