1. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Klimkówka w Gminie Rymanów na działkach nr ew.: 283, 285  - treść obwieszczenia, obwieszczenie z dnia 01.03.2021r. - treść, decyzja celu publicznego - więcej

2. Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Klimkówka w Gminie Rymanów na działkach nr ew.: 2421/2, 2420/7, 2419/8” - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia nr 2 - więcej

3. Budowa parkingu w miejscowości Bzianka w Gminie Rymanów na działce nr ew.: 930/5 - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej

4. Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE-160 mm w miejscowości Wróblik Szlachecki na działkach nr ew.: 1388; 1387/4; 1387/3; 1387/2; 1387/1; 1532 w Gminie Rymanów”  - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

5. „Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Puławy  gm. Rymanów na działkach nr ew.: 147; 231/2; 230/4; 229/1; 228; 222/2; 221/2; 220; 161; 215; 214/1; 212/1; 212/3; 212/4; 209/1; 209/2; 208; 207; 205” - więcej, Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o dokonanych uzgodnieniach i zebranym materiale dowodowym - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

6. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC – D160mm w miejscowości Bzianka  gm. Rymanów na działkach nr ew.: 912/1; 912/2; 911; 908” - więcej, treść obwieszczenia nr 2 - więcej, treść obwieszczenia nr 3 - więcej

7. Obwieszczenie Burmistrz Gminy Rymanów o zmianie decyzji ostatecznej - więcej

8. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Milcza w Gminie Rymanów na działkach nr ew.: 549; 550; 542”  - więcej, treść obwieszczenia nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

9. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa w Gminie Rymanów na działkach nr ew.: 868/6; 868/7 - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie - więcej

10. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 63 z przyłączami 25PE do budynków mieszkalnych w miejscowości Wróblik Szlachecki w Gminie Rymanów na działkach nr ew.: 562/2; 1527; 621/1; 621/4; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628 - więcej,    obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie nr 3 - więcej

11. Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV - oświetlenia ulicznego kablowego w miejscowości Królik Polski ul. Bieszczadzka na działkach nr ew. 1397; 672; 1288; 1297 - więcej, obwieszczenie nr 3 - więcej

12. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości w miejscowości Ladzin na działkach nr ew. 1703; 1502; 1829/1. -więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, Obwieszczenie o wydanej decyzji - wiecej

13. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości w miejscowości Bałucianka na działkach nr ew. 180/5; 180/10; 180/11; 180/3 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

14. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-D160mmm w miejscowości Milcza na działkach nr ew.: 874/3, 874/2 - więcej, obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22.09.2021 r. - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej

15. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Bałucianka na działkach nr ew.: 171/5; 252; 180/7” - więcej

16. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” w miejscowości w miejscowości Posada Górna na działkach nr ew. 3808/2, 3808/1, 3805/1. - treść obwieszczenia , treść obwieszczenia nr 2 - więcej

17. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka w Gminie Rymanów na działkach nr ew.: 800/4;800/3;800/1.- treść obwieszczenia, treść obwieszenia nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

18. Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE90 i przyłącza 25PE do budynku mieszkalnego w miejscowości Ladzin w Gminie Rymanów na działkach nr ew.: 535/1; 1770; 1822/5; 1823/1; 1823/2 - treść obwieszczenia, treść obwieszczenia nr 2 - więcej  obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

19. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ladzin w Gminie Rymanów na działkach nr ew.: 1703; 1502; 1829/1; 1833; 1847/1; 1847/2; 1848 - treść obwieszczenia, obwieszczenie nr 2 o uzgodnieniu projektu decyzji - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

20. „Budowa sieci elektroenergetycznej nN  do 1kV oświetlenia drogowego w miejscowości Wisłoczek w Gminie Rymanów na działkach nr 39/3; 40/4; 40/6; 40/7, 40/8; 74/1; 100; 109/2; 109/3; 109/5; 109/6” - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

21. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ladzin w Gminie Rymanów na działkach nr ew.: 1848; 1706; 1707; 1705; 1704/1; 1704/2; 1704/3; 1704/4; 1703; 1502”. - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

22. Obwieszczenie  Burmistrza Gminy Rymanów  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblik Szlachecki w Gminie Rymanów ”. - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

23. „Budowa sieci elektroenergetycznej nN  do 1kV oświetlenia ulicznego kablowego przy drodze wojewódzkiej (DW887) w miejscowości Królik Polski na działce nr ew. 1398 w km. od 29+206 do km 30+707 strona prawa” - więcej, obwieszczenie nr 2 - więcej, obwieszczenie o wydanej decyzji - więcej

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karp Waldemar
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-14 07:44:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Karp Waldemar
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-28 11:22:38
  • Liczba odsłon: 3278
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407523]

przewiń do góry