Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2014 – 03 – 28

LII

514/14

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów- treść uchwały

515/14

zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu " Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko- ukraińskiego" finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - treść uchwały

516/14

zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- treść uchwały

517/14

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały - załącznik

518/14

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok - treść uchwały   załącznik

519/14

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego- treść uchwały

520/14

w sprawie przyjęcia "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku" - treść uchwały

521/14

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rymanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania- treść uchwały

522/14

w sprawie określenia zasad umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów oraz jej jednostkom podległym- treść uchwały

523/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie- treść uchwały

524/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie- treść uchwały

525/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Królewskim- treść uchwały

526/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości Gminy Rymanów zabudowanych budynkami letniskowymi, które stanowią odrębny przedmiot własności, położonych w Rudawce R ymanowskiej - treść uchwały

527 /14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rudawce  Rymanowskiej - treść uchwały

528 /14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 9 lat działek gminnych położonych w Wołtuszowej - treść uchwały

529 /14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 9 lat działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju- treść uchwały

530 /14

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rymanów - treść uchwały

531 /14

w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Niski " z/s w Kro ś nie - treść uchwały

532 /14

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie - treść uchwały

533 /14

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali o powierzchni 92,46 m2 położonych w budynku Przychodni Zdrowia w Rymanowie przy ul. Piłsudskiego 2 Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z.o.o. Specjalistyczne centrum medyczne w Krośnie ul. Lewakowskiego 25 a z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyki radiologicznej - treść uchwały

534 /14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie działki położonej w Klimkówce- treść uchwały

535 /14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Króliku Polskim - treść uchwały

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-02 09:14:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-21 07:45:28
  • Liczba odsłon: 3147
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986185]

przewiń do góry