Petycje

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Gminy Rymanów od 2016 r.  

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Grzegorz Wołczański

1_2016

rejestracja audiowizualna  przebiegu sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

04.07.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja     
Informacja_1

2

Szulc - Efekt sp z o. o.

2_2016

przekazanie tekstu petycji podległym szkołom oraz publicznym i niepublicznym szkołom działającym na terenie gminy

30.09.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

informacja

3

Szulc - Efekt sp z o. o.

1_2017

Publikacja całości wniosku na stronie internetowej BIP

13.02.2017


zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja

4

Szulc - Efekt Sp. z o.o.

1_2018

Ograniczenie poziomu emisji spalin

30.04.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja

5

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

2_2018

Publikacja całości wniosku na stronie internetowej BIP

13.09.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja

6.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

3_2018

Publikacja całości wniosku na stronie internetowej BIP

08.11.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

  Informacja

7. 

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

  1_2019

Publikacja całości wniosku na stronie internetowej BIP

29.05.2019

Publikacja całości wniosku na stronie internetowej BIP  

 

     Informacja

8.

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego 

2_2019  

  Publikacja całości wniosku na stronie internetowej BIP

 21..08.2019

  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja

9.

 adw. Renata Sutor

3_2019 

 Publikacja całości na stronie internetowej BIP

28.11.2019 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja

10. 

adw. Renata Sutor

4_2019

Publikacja całości na stronie internetowej BIP

06.12.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Informacja

11 mieszkańcy terenów w Posadzie Górnej 1_2020 Publikacja całości na stronie internetowej BIP 09.01.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja
12. dane anonimizowane 2_2020 Publikacja całości na stronie internetowej BIP 02.04.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Na podstawie o art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych - termin rozpatrzenia petycji zostaje zawieszony.

  informacja
13 Szulc - Efekt Sp. z o.o, 3_2020 Publikacja całości na stronie internetowej BIP 24.08.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja
14 Fundacja Tradycyjne Podkarpacie 4_2020 Publikacja w całości na stronie internetowej BIP 14.12.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja
15 Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

1_2021

uzupełnienie

Publikacja w całości na stronie internetowej BIP 05.01.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja
16 Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" 2_2021 Publikacja w całości na stronie internetowej BIP 22.02.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

informacja

1, 2, 3

17 Tymczasowa Rada Stanu Komitet 3/2021 Publikacja w całości na stronie internetowej BIP 03.03.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja
18 Service Creator Marek Such petycja Publikacja w całości na stronie internetowej BIP 31.03.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja
19 Polska Wolna od GMO 4/2021 Publikacja w całości na stronie internetowej BIP 06.04.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja
20 Fundacja im. Nikoli Tesli 1/2022 Publikacja w całości na stronie internetowej BIP 21.12.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja
21 Szulc - Efekt Sp. z o.o, 2/2022 Publikacja w całości na stronie internetowej BIP 01.06.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja
21 Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny 3/2022 Publikacja w całości na stronie internetowej BIP 23.11.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja
23 Mieszkańcy wsi Sieniawa 1/2024 Publikacja w całości na stronie internetowej BIP 26.05.2024 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   informacja odpowiedź

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-10 12:25:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Karp Waldemar
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-04 12:49:37
  • Liczba odsłon: 4415
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407519]

przewiń do góry