Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2013 – 04 – 26

XXXVIII

392/13

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka - treść uchwały

393/13

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok

394/13

w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2013 roku - treść uchwały

395/13

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego " czas na aktywność w Gminie Rymanów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1,Poddziałania 7.1.1/ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej/ z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - treść uchwały

396/13

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów - treść uchwały

397/13

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów - treść uchwały

398/13

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołachpublicznych prowadzonych przez gmin ę Rymanów oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań- treść uchwały   załącznik

399/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trubie bezprzetargowym działek stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Posadzie Górnej - treść uchwały

400/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie działki połozonej w Ladzinie - treść uchwały

401/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działek połozonych w Rymanowie Zdroju i Desznie - treść uchwały

402/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości połozonych w Rymanowie Zdroju i Desznie - treść uchwały

403/13

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Rymanowie Zdroju - treść uchwały

404/13

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty- treść uchwały

405/13

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystapienie do Spółdzielni Socjalnej - treść uchwały

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-06 10:17:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-02 12:05:12
  • Liczba odsłon: 2346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117068]

przewiń do góry