Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

 

XLVIII sesja zwyczajna – 28.05.2021 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

2/2021

Apel do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczącego budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie miejscowości Królik Polski i Królik Wołoski, Gmina Rymanów. - więcej

XLVIII/429/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uczęszczającymi do żłobków na terenie Gminy Miejsce Piastowe. - więcej

XLVIII/430/2021

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. - więcej

XLVIII/431/2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Krosno na realizację zadania publicznego. - więcej

XLVIII/432/2021

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”. - więcej

XLVIII/433/2021

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego-Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. - więcej

XLVIII/434/2021

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. - więcej

XLVIII/435/2021

w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie-Zdroju – Desznie. - więcej

XLVIII/436/2021

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 2021-2026. - więcej

XLVIII/437/2021

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. - więcej

XLVIII/438/2021

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. - więcej

XLVIII/439/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska. - więcej

XLVIII/440/2021

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. - więcej

 

Protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 28.05.2021 r. – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLVI i XLVII – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – więcej – wersja z napisami

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-07 13:01:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-22 15:04:31
  • Liczba odsłon: 2375
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407725]

przewiń do góry