Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2011 – 07 – 29

XIII

129/11

w sprawie zmiany w   wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów – treść uchwały , WPF , WPWPF , ObjWPF

130/11

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok – treść uchwały

131/11

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych – treść uchwały

132/11

zmieniająca uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości – treść uchwały

133/11

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – treść uchwały

134/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie – treść uchwały

135/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie – treść uchwały

136/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Królewskim – treść uchwały

137/11

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty – treść uchwały

138/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie – treść uchwały

139/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,RYMANÓW'' – treść uchwały

140/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezpłatne użyczenie działki nr 1507/4 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie – treść uchwały (uchwała nie uzyskała legalizacji)

141/11

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Miastem Pustomyty / Ukraina / a Gminą Rymanów / Polska / – treść uchwały

 

Protokół Nr XIII/11 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 lipca 2011 roku

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 18 czerwca   do 29 lipca 2011 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-04 13:52:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 13:46:51
  • Liczba odsłon: 2880
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409531]

przewiń do góry