Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2015 – 11 – 27

XIV

139/15

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok - treść uchwały

140/15

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały

141/15

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016, obowiązujących na terenie Gminy Rymanów - treść uchwały

142/15

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalania jej stawek i zarządzania poboru tej opłaty w drodze inkasa - treść uchwały

143/15

w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych - treść uchwały

144/15

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach - treść uchwały

145/15

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach - treść uchwały

146/15

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - treść uchwały

147/15

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji - treść uchwały

148/15

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2016 r. - treść uchwały

149/15

w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok - treść uchwały

150/15

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2016 rok - treść uchwały

151/15

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Rymanów - treść uchwały

152/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach - treść uchwały

153/15

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty - treść uchwały

154/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek położonych w Króliku Polskim - treść uchwały

155/15

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej, zlokalizowanej w budynkach nr 19,20,21 przy ul. Rynek w Rymanowie, stanowiącej częściowo własność Gminy Rymanów, połączenia części nieruchomości wspólnej z lokalem nr 19, położonym w budynku przy ul. Rynek 19 w Rymanowie - treść uchwały

 

 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie  

Protokół sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27.11.2015 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 31 października 2015r.  do 27 listopada 2015 r.

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-30 10:50:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-20 06:54:32
  • Liczba odsłon: 3027
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407880]

przewiń do góry