Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Gminy Rymanów przedstawia Raport o stanie Gminy Rymanów za rok 2019 - więcej
 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RYMANÓW ZA 2019 ROK

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Gminy Rymanów przedstawia Radzie Miejskiej w Rymanowie Raport o stanie Gminy Rymanów za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r. (Zgodnie z KPA w roku 2020 ostateczny termin przedstawienia Raportu przypada na dzień 01 czerwca 2020 r.)

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rymanów za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rymanów planowana jest na dzień 26 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2020 r. (czwartek), do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Rady Miejskiej (pokój 111) lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14A.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj a także w Biurze Obsługi Rady Miejskiej (pokój 111).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie

( - )

Andrzej Pitrus

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-03 13:37:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 13:49:04
  • Liczba odsłon: 1932
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782981]

przewiń do góry