Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXXIX sesja zwyczajna – 24 marca 2023 r. godz. 09:00

Lp.

Nr uchwały

Nazwa uchwały

1.

LXXIX/676/2023

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. - więcej

2.

LXXIX/677/2023

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów. - więcej

3.

LXXIX/678/2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. - więcej

4.

LXXIX/679/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie. - więcej

5.

LXXIX/680/2023

w sprawie rozpatrzenia wniosku Fundacji Pasjonauci. - więcej

6.

LXXIX/681/2023

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE”. - więcej

7.

LXXIX/682/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Żłobki dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. - więcej

8.

LXXIX/683/2023

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – etap I. - więcej

9.

LXXIX/684/2023

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wróblik Szlachecki/2019” – etap I. - więcej

10.

LXXIX/685/2023

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wróblik Królewski/2019” – etap IA. - więcej

11.

LXXIX/686/2023

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. - więcej

12.

LXXIX/687/2023

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymanów środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2024. - więcej

 

  • Protokół z LXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 24.03.2023 r. – więcej
  • Informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji 78 – więcej
  • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  • Zapis audio-video z obrad LXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – więcej - z napisami – więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-04-14 14:50:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-29 14:23:31
  • Liczba odsłon: 947
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117026]

przewiń do góry