Interpelacje i zapytania radnych

ROK 2019

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza Gminy Rymanów za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.

 

Lp.

Tytuł

Rodzaj

Data wpływu

Interpelujący

Data odpowiedzi

1.

Dot. budowy chodnika i oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa przy ul. Wiśniowej - droga powiatowa -  treść

interpelacja

2019-01-14

Dariusz Bek - radny

2019-01-23

- treść 

2.

Dot. budowy chodnika we Wróbliku Szlacheckim ul. Kolejowa - DW887 - treść

interpelacja

2019-01-18

Krzysztof Guzylak - radny

2019-01-25

- treść

3. 

Dot. wyrównania obniżonego pobocza drogi powiatowej w miejscowości Pastwiska - treść

interpelacja

2019-02-20

Bronisław Bruk - radny

2019-03-04

- treść

4

Dot. zabezpieczenia osuwiska obok Domu Ludowego w Puławach na odcinku około 100 m - treść

interpelacja

2019-02-22

Bronisław Bruk - radny

2019-03-01

- treść

5.

Dot. termomodernizacji budynku Domu Ludowego we Wróbliku Szlacheckim - więcej

interpelacja

2019-04-15

Krzysztof Guzylak - radny

2019-04-24

- treść

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-24 08:11:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-25 11:21:29
  • Liczba odsłon: 2106
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782942]

przewiń do góry