Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2015 – 12 – 18

XV

156/15

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymanów na lata 2016-2020 - treść uchwały

157/15

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok - treść uchwały

158/15

w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2016 rok - treść uchwały

15915

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok - treść uchwały

160/15

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

161/15

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2015 - treść uchwały

162/15

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Milczy ul. Szkolna 17- treść uchwały

163/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej, położonej w Sieniawie - treść uchwały

164/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - treść uchwały

165/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Rymanów" - treść uchwały

166/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Rymanów Zdrój" - treść uchwały

 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Protokół Nr XV/15 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 18.12.2015 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 27 listopada 2015 r. do 18 grudnia 2015 r.

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-28 12:55:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-20 06:53:17
  • Liczba odsłon: 2718
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409601]

przewiń do góry