--------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  07.04.2011 r.

ROŚ.6220.9.2011.AK

dot. spr. znak ROŚ. 7624/29/09/10

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

Dotyczy wyłączenia z wniosku z dnia 07.09.2009 r. działki Nr 2332 – obręb Rymanów

i kontynuowania przedsięwzięcia o zmienionej nazwie:

„ Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III, składającej się z zespołu

wiatrowo-elektrycznego o mocy 2 MW o wysokości wieży max. 105 m i średnicy wirnika 90 m, wraz z linia energetyczną, stacją transformatorową oraz dragą dojazdową i placem montażowym,

 na działce Nr 191 – obręb Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

                W związku z wszczętym na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), postępowaniem na wniosek p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14 z dnia 07 września 2009 r. (data wpływu 09-09-2009 r.) prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch zespołów wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105 m i średnicach wirników 90 m, wraz z linią energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi. Położonych na działkach Nr 191 – obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

                Przedmiotowe postępowanie jest na etapie:

·         uzyskanej od Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dniem 26.05.2010 r. Opinii sanitarnej znak: SNZ.460-12/10 uzgadniającej realizację przedsięwzięcia oraz warunki tejże realizacji;

·         uzyskanego od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dniem 09.06.2010 r. Postanowienia znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-6/2/10/ah postanawiającego odmówić uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

                Jednocześnie przedkładane były przez Inwestora zlecone badania i analizy porealizacyjne dla istniejących turbin oraz raport oddziaływania na środowisko dla planowanych turbin.

 

W załączeniu przesyłam kopie dokumentacji z przedkładanych analiz oraz z toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 „Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III składającej się z dwóch  zespołów

wiatrowo-elektrycznych o mocy 2 MW każdy o wysokościach wież max. 105 m i średnicach wirników 90 m, wraz z linia energetyczną, stacjami transformatorowymi oraz dragami dojazdowymi i placami montażowymi.

Położonych na działkach Nr 191 –obręb Sieniawa oraz Nr 2332 – obręb Rymanów
-–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Obecnie w związku z trwającą procedurą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działki Nr 2332 – obręb Rymanów Inwestor wnioskuje o wyłączenie jej z wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „SIENIAWA III”  oraz  o kontynuowanie procedury o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie działki Nr 191– obręb Sieniawa.

W związki z tym nastąpi zmiana nazwy wnioskowanego do realizacji przedsięwzięcia:

„ Budowa farmy wiatrowej SIENIAWA III, składającej się z zespołu

wiatrowo-elektrycznego o mocy 2 MW o wysokości wieży max. 105 m i średnicy wirnika 90 m, wraz z linia energetyczną, stacją transformatorową oraz dragą dojazdową i placem montażowym,

 na działce Nr 191 – obręb Sieniawa

  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze  oraz złożony wniosek p. Michała PRZYBYŁA oraz p. Arkadiusza ŁASZKIEWICZA współwłaścicieli MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14 z dnia 11 marca 2011 r. (data wpływu 16.03.2011 r.) – kopia w załączeniu  - wnoszę o zmianę Postanowienia uzyskanego od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 09.06.2010 r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-6-6/2/10/ah postanawiającego odmówić uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. - na postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie działki Nr 191– obręb Sieniawa.

 

 

                                                                                                          …………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.  Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Rozdzielnik:

 1. P.  Michał PRZYBYŁ p. Arkadiusz ŁASZKIEWICZ współwłaściciele MOUNTEL S.J. Michał PRZYBYŁ, Arkadiusz ŁASZKIEWICZ, ul. Jama 1104, 43-374 BUCZKOWICE 14;
 2. A/a. A.K.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-12 12:49:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-12 12:49:47
 • Liczba odsłon: 2198
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409494]

przewiń do góry