Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2018-2023

 

XXIV sesja zwyczajna – 28 lutego 2020 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XXIV/264/2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2019. - więcej

XXIV/265/2020

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. - więcej

XXIV/266/2020

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego, wniesionej przez Panią Renatę Sutor. - więcej

XXIV/267/2020

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2020 roku”. - więcej

XXIV/268/2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka. - więcej

XXIV/269/2020

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną w obrębie ewidencyjnym Klimkówka. - więcej

   

Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 28 lutego 2020 r. –  więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie -  więcej

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-02 10:29:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-15 15:50:10
  • Liczba odsłon: 1856
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986010]

przewiń do góry