1. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 1/2022” - więcej

2. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o przystąpieniu do sporządzania zmiany SUiKZP Gminy Rymanów oraz zmiany MPZP „RYMANÓW” oraz MPZP „LADZIN 1/2023.” - więcej

3. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK KRÓLEWSKI /2019” – etap IA - więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK KRÓLEWSKI /2019” – etap IA

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • rysunek projektu planu - więcej
 • prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP - więcej

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK SZLACHECKI/2019” – etap IA - wraz z POŚ do ponownych opinii i uzgodnień

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • rysunek projektu planu - więcej
 • prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP - więcej

4. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rymanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW" - ETAP I - więcej 

Dane do projektu uchwały:

 1. Uchwała nr LXX/617/2022 - więcej
 2. granice przystąpienia MPZP szkoła.cpg
 3. granice przystąpienia MPZP szkoła.dbf
 4. granice przystąpienia MPZP szkoła.prj
 5. granice przystąpienia MPZP szkoła.qix
 6. granice przystąpienia MPZP szkoła.shp
 7. granice przystąpienia MPZP szkoła.shx
 8. legenda mpzp szkola.png
 9. mpzp szkola przycięte 25.01.2024.tif

Wyłożenie do publicznego wglądu:

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • rysunek projektu planu - więcej
 • prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP - więcej załącznik nr 1 - więcej załącznik nr 2 - więcej

5. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK KRÓLEWSKI /2019” – etap IA 

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • rysunek projektu planu - więcej

6. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WRÓBLIK SZLACHECKI/2019” – etap IA  - więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu:

 • projekt uchwały - więcej
 • uzasadnienie do projektu uchwały - więcej
 • rysunek projektu planu - więcej
 • prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP  - więcej 

7. Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów ETAP I wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko oraz  Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Królik Polski - cmentarz wraz z otoczeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ponownych opinii i uzgodnień:

     a. projekt zmiany SUiKZP Gminy Rymanów -  część 1,  część 2

     b. prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany SUIKZP - więcej

    c. projekt MPZP Królik Polski - cmentarz wraz z otoczeniem - więcej 

    d. prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP Królik Polski - cmentarz wraz z otoczeniem - więcej

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karp Waldemar
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-09 07:19:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-26 12:59:55
 • Liczba odsłon: 2443
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409716]

przewiń do góry