Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2014-2018

   

LVII sesja zwyczajna – 26 czerwca 2018 r.

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LVII

512/18

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rymanów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2017 rok - więcej

513/18

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2017 rok – więcej

514/18

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego - więcej

515/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego – więcej

516/18

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów – więcej

517/18

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok – więcej

518/18

w sprawie   ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Rymanów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych – więcej

519/18

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na 2018 r. – więcej

520/18

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie – więcej

521/18

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rymanów – więcej

522/18

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rymanów – więcej

523/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – więcej

524/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – więcej

525/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” – więcej

526/18

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – więcej

527/18

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – więcej

528/18

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia (grupowego) pomnika przyrody „Na Cerkwisku” – więcej

529/18

w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie – więcej

530/18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy bezpłatnego użyczenia nieruchomości przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie – więcej

531/18

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Bzianka – więcej

532/18

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Posada Górna – więcej

533/18

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości   położonej w obrębie ewidencyjnym Głębokie w drodze bezprzetargowej – więcej

534/18

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów – więcej

535/18

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Wróblik Szlachecki – więcej

536/18

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa – więcej

537/18

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – więcej

538/18

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) – więcej

 

 

Protokół LVII z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r. –   więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na LII, LIII, LIV, LV, LVI sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami za okres od 24 marca do 26 czerwca 2018 r.  – więcej

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-27 15:09:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-25 10:15:08
  • Liczba odsłon: 2468
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986258]

przewiń do góry