Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2006-06-30

XXXVII

348/06

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpaciego na realizacje zadania publicznego .

treść uchwały

349/06

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok.

treść uchwały

350/06

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury .

treść uchwały

351/06

w sprawie trybu posępowania o udzielenie dotacji podmiotom nizaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągniecia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconych zadań .

treść uchwały

352/06

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Rymanów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

treść uchwały

353/06

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań wekslowych .

treść uchwały

354/06

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie .  

treść uchwały

355/06

zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rymanowie .

treść uchwały

356/06

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie .

treść uchwały

357/06

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej, położonej w Sieniawie .

treść uchwały

358/06

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej, położonej w Głębokiem .

treść uchwały

359/06

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów .  

treść uchwały

360/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Bałucianka  

treść uchwały

361/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Bzianka  

treść uchwały

362/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Deszno

treść uchwały

3 63/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Głębokie

treść uchwały

364/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Klimkówka

treść uchwały

365/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Królik Polski

treść uchwały

366/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Ladzin

treść uchwały

367/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Łazy

treść uchwały

368/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Milcza

treść uchwały

369/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Posada Górna

treść uchwały

370/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Puławy

treść uchwały

371/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Sieniawa

treść uchwały

372/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Wisłoczek

treść uchwały

373/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Wróblik Królewski

treść uchwały

374/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Wróblik Szlachecki

treść uchwały

375/06

w sprawie  uchwalenia Statutu sołectwa Zmysłówka

treść uchwały

376/06

w sprawie  uchwalenia Statutu Osiedle Rymanów nr 1

treść uchwały

377/06

w sprawie  uchwalenia Statutu Osiedle Rymanów nr 2

treść uchwały

378/06

w sprawie  uchwalenia Statutu Osiedle Rymanów Zdrój

treść uchwały  

379/06

w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce z przeznaczeniem na prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej.

treść uchwały

Protokół Nr XXXVII/06 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 30 .06.2006 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-09-19 14:07:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-19 14:07:36
  • Liczba odsłon: 2902
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986220]

przewiń do góry