Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2014 – 05 – 16

LIII

536/14

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rymanów za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok - treść uchwały

537/14

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2013 rok - treść uchwały

538/14

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Krosna na realizację zadania publicznego - treść uchwały

539/14

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów - treść uchwały

540/14

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok - treść uchwały

541/14

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego ( in blanco) - treść uchwały  

542/14

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - treść uchwały  

543/14

w sprawie zmiany nazwy parku w Rymanowie Zdroju - treść uchwały  

544/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju obręb Deszno- treść uchwały

545/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Głębokiem - treść uchwały  

546/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej - treść uchwały  

547/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup działek położonych w Posadzie Górnej - treść uchwały  

548/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup działki położonej w Rymanowie - treść uchwały

549/14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału w działce położonej w Klimkówce - treść uchwały

550 /14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Rymanów Zdrój obręb Deszno - treść uchwały

551 /14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności drogowej na działce nr 1302/8 stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Króliku Polskim - treść uchwały

552 /14

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności drogowej na działce  stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Króliku Wołoskim na rzecz Nadleśnictwa Dukla- treść uchwały

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-22 13:05:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-09 08:26:07
  • Liczba odsłon: 2702
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982615]

przewiń do góry