Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2005-12-27

XXXII

310/05

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2006 rok

treść uchwały , zał_1  

311/05

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywaia Propblemów Alkoholowych na 2006 rok

treść uchwały

312/05

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów   

treść uchwały

313/05

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków   

treść uchwały      

314/05

w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2005 rok   

treść uchwały

315/05

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

treść uchwały

316/05

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Sieniawie   

treść uchwały

317/05

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonych w Posadzie Górnej

treść uchwały

318/05

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowych, położonych we Wróbliku Szlacheckim   

treść uchwały

319/05

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę świadczone przez Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju   

treść uchwały

320/06

w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych   

treść uchwały

321/05

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2005

treść uchwały

 

Protokół Nr XXXII/05 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27.12.2005 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-13 10:55:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-13 10:55:36
  • Liczba odsłon: 2567
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782858]

przewiń do góry