LINK DO STRONY INTERNETOWEJ BIP-u STAROSTWA POWIATOWEGO W KROSNIE

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


http://bip.powiat.krosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-613

----------------------------------------------------------------------------------------------------

LINK DO SERWISU POGODOWEGO IMGW

http://www.pogodynka.pl/polska

-----------------------------------------------------------------------------

 

  !!! KOMUNIKATY  I  ZARZĄDZENIA !!!

=====###=====

 

ZASADY POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI  PRZED,
W  CZASIE  I  PO  POWODZI.

Przed powodzią:

- zorientuj się w komitecie przeciwpowodziowym czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami,
- dopytaj się czy miejsce twojego domostwa jest położone powyżej, czy poniżej powodziowych  poziomów wody, na podstawie historii powodzi w twoim regionie,
- zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania oraz z sygnałami alarmowymi obowiązującymi na terenie Twego  zamieszkania,
- żądaj informacji na temat sposobów przygotowania się na wpadek wystąpienia niewielkich powodzi  oraz powodzi katastrofalnych. Jeśli mieszkasz na terenie często nawiedzanym przez powodzie,  zgromadź niezbędne materiały i narzędzia budowlane. Powinny się w tym zawierać: płyty ze sklejki,  folia plastikowa, gwoździe budowlane, młotek i piła, podnośnik, łopaty oraz worki z piaskiem.
- miej sprawdzone zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu, w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników,
- zaplanuj i przećwicz drogę ewakuacji. Pojedyncze domostwa na terenach powodziowych powinny mieć kilka alternatywnych tras ewakuacji.
- miej pod ręką przygotowane rzeczy na wypadek katastrofy:
    - latarki z zapasowymi bateriami,
    - przenośne radio bateryjne z zapasowymi bateriami,
    - apteczkę i podręcznik pierwszej pomocy,
    - alarmowy zapas żywności i wody,
    - podstawowe leki,
- opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia,
- gdy w czasie wystąpienia powodzi członkowie rodziny są rozdzieleni (realna możliwość w ciągu dnia, gdy dorośli są w pracy a dzieci w szkole) miej przygotowany plan na sposób ich powrotu do domu,
- poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych w innych rejonach aby służyli jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny. Po wystąpieniu katastrofy często łatwiej jest uzyskać połączenie na odleglejszych dystansach. Upewnij się że wszyscy członkowie twojej rodziny znają nazwisko, adres i numer  telefonu osoby kontaktowej,
- upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi i powodzi katastrofalnej,
- naucz całą rodzinę jak odcina się dopływ gazu, elektryczności oraz wody,
- naucz dzieci jak i kiedy wezwać Policję, Straż Pożarną oraz jak nastroić radio na odbiór informacji o sposobie postępowania.

  W czasie alarmu powodziowego:
   - nasłuchuj komunikatów radiowych na temat pogody i stanu wód,
    - napełnij wanny, zlewy i dzbany czystą wodą w przypadku gdy woda zaczyna stawać się
        zanieczyszczona,
    - wnieś do domu wszystkie zewnętrzne meble i tym podobne rzeczy,
    - przenieś bardziej wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra i zabezpiecz parter,
    - jeśli otrzymałeś odpowiednie instrukcje od lokalnych władz, wyłącz wszystkie instalacje
        domowe na głównych  wyłącznikach oraz zamknij główny zawór gazu,
    - bądź przygotowany do ewakuacji.

W czasie powodzi

Jeśli jesteś wewnątrz domu:
    - włącz bateryjne radio lub telewizor aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji,
    - zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy ewakuacyjne,
    - jeśli zostanie nakazane opuszczenie domów, zrób to natychmiast.

Jeśli jesteś na zewnątrz:
    - udaj się na najwyższe miejsce w terenie i pozostań tam,
    - unikaj przekraczania wszelkich nurtów wodnych. Jeśli nurt jest bardzo szybki, z
        zawirowaniami, nawet 15 cm warstwa  wody może zerwać Cię z nóg.

Jeśli jesteś w samochodzie:
    - jeżeli dostałeś się na teren ogarnięty powodzią, zawróć i jedź inną drogą,
    - jeżeli Twój samochód jest unieruchomiony, opuść go natychmiast i udaj się na
        najwyższe miejsce w terenie. Wiele przypadków śmierci spowodowane było
        usiłowaniem przeczekania w unieruchomionych pojazdach.

W czasie ewakuacji
    - jeśli zarządzono ewakuację, zrób to natychmiast. Ewakuacja jest znacznie łatwiejsza
        i bezpieczniejsza zanim woda powodziowa stanie się zbyt głęboka dla przejeżdżających
        przez nią zwyczajnych pojazdów,
    - nasłuchuj w bateryjnym radiu instrukcji ewakuacyjnych,
    - podążaj zalecanymi drogami ewakuacji – skróty mogą być zablokowane,
    - ewakuuj się wystarczająco wcześnie – abyś nie został uwięziony na zalanych drogach.

Po powodzi
    - nasłuchuj radia lub telewizji i nie powracaj do domu, dopóki władze nie ogłoszą,
        że jest to bezpieczne,
    - pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej
        pomocy przy małych dzieciach, starszych ludziach lub przy niepełnosprawnych,
    - sprawdź czy fundamenty Twego domu nie mają pęknięć lub innych uszkodzeń,
    - przebywaj z dala od zabudowań, jeśli są jeszcze zalane wodą. W czasie wchodzenia
        do zabudowań zachowaj szczególną ostrożność,
    - sprawdź ściany, podłogi, okna i drzwi aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem,
    - uważaj na poluzowane tynki i sufity, które mogą się zawalić,
    - zrób zdjęcia zastanych zniszczeń – zarówno budynku jak i wyposażenia – w celu
        ubiegania się o odszkodowanie,
    - zwróć uwagę na zagrożenie pożarowe, pęknięte lub nieszczelne przewody gazowe, zalane
        instalacje elektryczne, zalane piece i urządzenia elektryczne, materiały łatwopalne i wybuchowe,
    - wyrzuć całą żywność – włącznie z konserwami, która miała kontakt z wodą powodziową,
    - odpompuj zalane piwnice stopniowo – około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie,
        w celu uniknięcia zniszczenia  struktury fundamentów,
    - obsłuż uszkodzone zbiorniki sanitarne, szamba, podpiwniczenia i instalację ściekową tak
        szybko, jak to możliwe.

        Niesprawny system odprowadzania nieczystości stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Sprawdzanie instalacji w uszkodzonym domu

- sprawdź czy nie ma przecieków gazu. Jeśli czujesz zapach gazu lub słyszysz bulgocący lub
    syczący odgłos, otwórz  okno i szybko opuść budynek,
- jeśli możesz, zamknij dopływ gazu zewnętrznym, głównym zaworem i wezwij pogotowie
    gazowe z telefonu z  sąsiedniego domu,
- jeśli wyłączyłeś dopływ gazu z jakiegokolwiek powodu, to może on być włączony tylko
    przez fachowca,
- zwróć uwagę na uszkodzenia instalacji elektrycznej, jeśli widzisz iskrzenie, zerwane lub
    przepalone przewody, albo gorące miejsca w instalacji, wyłącz elektryczność w głównej
    tablicy bezpieczników lub głównym wyłącznikiem prądu,
- jeśli musisz wejść do wody aby dostać się do bezpieczników, wezwij elektryka do pomocy.

======###=====

01-08-2005r

Informacja o wprowadzeniu numeru alarmowego 112

  1. Z dniem 1 września 2005 r. w Polsce planowane jest wdrożenie bezpłatnego alarmowego numeru 112, jako numeru telefonu ratunkowego obowiązującego w Unii Europejskiej.
  2. W całej Polsce będzie on przypisany do Powiatowych ( Miejskich ) Stanowisk Kierowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej, które w obecnej chwili obsługują nr 998.
  3. Na terenie powiatu krośnieńskiego nr 112, będzie przypisany do Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które mieści się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. W jego skład wchodzą stanowiska dyspozytorskie:

1)        Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie ( obsługującego nr 999 ),

2)        Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ( obsługującego nr 998 ).

4.      W dalszym ciągu, tak jak do tej pory, będą funkcjonowały wszystkie 3 – cyfrowe numery alarmowe ( 991, 992, 997, 998, 999 ) przypisane do danej służby.

5.      Alarmowy numer 112 jest do wykorzystania wtedy, kiedy nie będzie można zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, czyli: Pogotowie ­– 999, Straż Pożarna – 998 i Policja – 997. Jest to również numer dla cudzoziemców, którzy nie znają  naszych w/w  3 – cyfrowych numerów alarmowych.

  1. Dyspozytor przyjmujący zgłoszenia z numeru 112 – przyjmuje lub przekierowuje informacje o zagrożeniu właściwym służbom.
  2. Kierowanie wywołań alarmowych do poszczególnych służb odbywa się w ramach obszaru powiatów. Jednak w sieciach komórkowych ze względów technicznych obszary przekierowań nie zawsze są spójne z granicami powiatów. Dlatego przekazując zgłoszenie alarmowe przez telefon komórkowy należy dokładnie określać swoje położenie podając nazwę miejscowości i powiatu.

8.      Należy uczulić dzieci oraz młodzież, aby nie wykonywały połączeń na telefony alarmowe bez potrzeby. Przy dużej ilości tego typu połączeń, mogą wystąpić utrudnienia w uzyskaniu połączenia w przypadku zaistnienia zagrożenia życia, zdrowia i mienia, uniemożliwiające udzielenie szybkiej pomocy osobom potrzebującym.

  1. Ze względu na to, że system „112” łączy trzy najważniejsze służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, oraz na to, że ma służyć właściwej i jak najszybszej reakcji na dany rodzaj zagrożenia (lub zagrożeń), centra zgłoszeniowe wyposażone są w rejestratory rozmów. Rejestratory te służą do gromadzenia informacji oraz identyfikacji złośliwych i fałszywych zgłoszeń.  Identyfikacja numeru jest realizowana również w stosunku do tzw. numerów zastrzeżonych i telefonów komórkowych z uruchomioną funkcją zabronienia prezentacji własnego numeru.
  2.  Przy połączeniu się z numerem alarmowym należy przekazać następujące informacje:

-         co się wydarzyło,

-         dokładne miejsce gdzie to się stało,

-         jaka jest sytuacja, jakie są zagrożenia,

-         podać ilość osób poszkodowanych i rodzaj ich obrażeń,

-         podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego wykonane zostało połączenie. 

W czasie rozmowy nie wolno się rozłączać, należy słuchać i wykonywać polecenia służby dyżurnej obsługującej telefon alarmowy.

11.  Zwracamy się do państwa z prośbą o popularyzację tej informacji, tak aby dotarła ona do jak największej liczby osób.

 

======###======

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-15 10:54:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-09 08:43:13
  • Liczba odsłon: 2526
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782810]

przewiń do góry