Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2012 – 12 – 06

XXXII 

323/12

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- treść uchwały

324/12

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty- treść uchwały

325/12

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - treść uchwały

326/12

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - treść uchwały

327/12

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - treść uchwały

328/12

zmianiająca uchwałę w sprawie pozyskania, ustalenia cen i zasad zbywania drewna pochodzącego z lasów miania komunalnego i z zadrzewień Gminy Rymanów- treść uchwały

329/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie- treść uchwały 

330/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku Szlacheckim- treść uchwały

331/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działce położonej w Rymanowie Zdroju - treść uchwały

332/12

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Desznie- treść uchwały

 

 

 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 31 października 2012 r. do 6 grudnia 2012 r.

Protokół nr XXXI z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie w dniu 6 grudnia 2012 r.

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-14 12:48:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-28 08:07:25
  • Liczba odsłon: 2763
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782994]

przewiń do góry