Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2014-2018

 

Nr protokołu

Nr  uchwały

Nazwa uchwały

Data: 2016 – 12 – 20

XXX

288/16

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego - treść uchwały

289/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego - treść uchwały

290/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego - treść uchwały

291/16

w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów - treść uchwały

292/16

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów- treść uchwały

293/16

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok- treść uchwały

294/16

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok - treść uchwały

295/16

w s prawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 - treść uchwały

296/16

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie - treść uchwały

297/16

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego - treść uchwały

298/16

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w Króliku Polskim - treść uchwały

299/16

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w Klimkówce - treść uchwały

300/16

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanych, położonej w Klimkówce - treść uchwały

301/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji - treść uchwały

302/16

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania - treść uchwały

303/16

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów- treść uchwały

 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Protokół nr XXX/16 z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 20 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 26 listopada do 20 grudnia 2016 roku

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-21 12:00:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-31 10:58:58
  • Liczba odsłon: 2410
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986322]

przewiń do góry