Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

LXXXI sesja zwyczajna – 26.05.2023 r. godz. 09:00

Lp.

Nr uchwały

Nazwa uchwały

1.

LXXXI/698/2023

w sprawie w ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie od 01 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023 r. – więcej

2.

LXXXI/699/2023

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. – więcej

3.

LXXXI/700/2023

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. – więcej

4.

LXXXI/701/2023

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów. – więcej

5.

LXXXI/702/2023

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. – więcej

6.

LXXXI/703/2023

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022  r.”. – więcej

7.

LXXXI/704/2023

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów za rok 2022. – więcej

8.

LXXXI/705/2023

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" Rymanów". – więcej

9.

LXXXI/706/2023

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. – więcej

 

  • Protokół z LXXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 26.05.2023 r. – więcej
  • Informacja z wykonania uchwał podjętych na sesji 80 – więcej
  • Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej
  • Zapis audio-video z obrad LXXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – bez napisów - więcej - z napisami – więcej
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-06-12 10:59:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-15 13:08:23
  • Liczba odsłon: 1103
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407585]

przewiń do góry