Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2014-2018

 

 

LI sesja – 23 luty 2018 r. – godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LI/468/18

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2018 rok – więcej

LI/469/18

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2018 rok - więcej

LI/470/18

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów – więcej

LI/471/18

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2018 rok – więcej

LI/472/18

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2017 – więcej

LI/473/18

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku – więcej

LI/474/18

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rymanowie – więcej

LI/475/18

w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Rymanowie – więcej

LI/476/18

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rymanów – więcej

LI/477/18

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Filialnej w Wisłoczku podporządkowanej organizacyjnie   Szkole Podstawowej w Sieniawie – więcej

LI/478/18

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, niestanowiących własności gminy – więcej

LI/479/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – więcej

LI/480/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW" – więcej

LI/481/18

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Sieniawie na rzecz użytkownika wieczystego – więcej

LI/482/18

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów w drodze bezprzetargowej – więcej

LI/483/18

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Posada Górna – więcej

LI/484/18

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych – więcej

 

 

 

Protokół LI z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 23 lutego 2018 r – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLVIII sesji, XLIX sesji i L sesji nadzwyczajnej – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami za okres od 30 grudnia 2017 r.do 23 lutego 2018 - więcej

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-26 10:07:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 11:26:11
  • Liczba odsłon: 2502
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407782]

przewiń do góry