Rymanów, dnia 05.10.2005 r.

ROŚ. 1/05

  

ZAWIADOMIENIE

                 Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek STUDIO ARCHI 5 Kraków ul. Zbożowa Nr 2 działającego z upoważnienia Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” S.A. Płock ul. Chemików Nr 7

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja istniejącej i budowa na tym samym terenie nowej stacji paliw PKN

 Orlen S.A. Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

 

Otrzymują

Wg. rozdzielnika:

 Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. Płock, ul. Chemików Nr  7

 1. STUDIO ARCHI 5 Kraków, ul. Zbożowa Nr 2
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rzeszów ul. Legionów Nr 20
 3. „BOG- MAR” P.P.U.H. Sp. J. Rymanów ul. Mitkowskiego Nr 8,
 4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Rymanów , ul Rynek Nr 9;
 5. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-11-17 13:14:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-17 13:14:13
 • Liczba odsłon: 2044
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5116995]

przewiń do góry