Rymanów, dnia 18.04.2006 r.

ROŚ. 7624/4/06

 

 ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )oraz  art. 31, art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) na wniosek z dnia 14 kwietnia 2006 r.  Pana mgr inż. Ryszard BARWY - P.P.U.H. „eRBa” z siedzibą Al. J.Piłsudskiego Nr 37/39, 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA - działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie  02-222 WARSZAWA

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Iwonicz_59119_Centrum Rymanów sieci PTC ERA,
na istniejącej wieży zlokalizowanej przy ul. Mitkowskiego 65 w Rymanowie
 – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy.

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. w terminie 21dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresaci wg. rozdzielnika;
  2. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
  3. A/a.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-09 12:59:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09 12:59:48
  • Liczba odsłon: 1710
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982673]

przewiń do góry