Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2011 – 02 – 11

VI

35/11

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2011 rok – treść uchwały

36/11

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2011 rok – treść uchwały

37/11

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2010 – treść uchwały

38/11

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010r. – treść uchwały

39/11

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – treść uchwały

40/11

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – treść uchwały

41/11

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” – treść uchwały

42/11

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” – treść uchwały

43/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – treść uchwały

44/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” – treść uchwały

45/11

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Rymanów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – treść uchwały

46/11

w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 39 – treść uchwały

47/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej położonej w Rymanowie – treść uchwały

48/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału Gminy Rymanów w działce nr 682/1 położonej w Króliku Polskim – treść uchwały

49/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim – treść uchwały

50/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata – treść uchwały

51/11

w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Milczy ul. Szkolna 17 – treść uchwały

52/11

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizacje zadania publicznego – treść uchwały

53/11

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka – treść uchwały

54/11

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno – treść uchwały

55/11

w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do zakończenia realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zadania pn. „Dostosowanie ciągu pieszego do obowiązujących przepisów w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w m. Klimkówka w lokalizacji od km 245+693 do km 246+888 strona lewa na długości 1,195km” – treść uchwały

56/11

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Rymanów”, złożonego w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – treść uchwały

57/11

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie – treść uchwały

58/11

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów – treść uchwały , Wieloletnia Prognoza Finansowa , Wykaz Przedsięwzięć do WPF , Objaśnienia do WPF

59/11

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok – treść uchwały

60/11

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazania działki położonej w Rymanowie na rzecz Skarbu Państwa – treść uchwały

Protokół z sesji z dnia 2011-02-11

Sprawozdanie Burmistrza z działalnosci pomiedzy sesjami od 10 grudnia 2010 do 10 lutego 2011

Informacja z wykonania uchwał podjętych na I, II, III, IV i V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Interpelacje, wnioski i zapytania z sesji Rady Miejskiej 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-21 11:22:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-20 07:23:57
  • Liczba odsłon: 3228
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986272]

przewiń do góry