Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, pokój nr 210
tel. 134355006 wew. 210

Wymagane dokumenty: 

Do wniosku należy dołączyć /art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

  2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

  3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Wniosek:

Wniosek należy składać z kompletem załączników.

 

Wniosek bez wymaganych dokumentów /załączników/ i nie uzupełniony w terminie 7 dni od wezwania zgodnie z art. 64, ust. 2 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

 

Opłaty:
Opłata za korzystanie z zezwoleń wydanych po raz pierwszy / rok

- zezwolenie do 4,5% i piwa  - 525,00 zł
- od 4,5% do 18% - 525,00 zł
- powyżej 18% - 2100,00 zł

Termin załatwienia sprawy: 
do 30 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:
Zgodnie z kpa 

Uwagi:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% i powyżej 18% mogą być wydane tylko w ramach posiadanych limitów. Złożony wniosek o wydanie zezwoleń wymaga pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wniosek do pobrania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chilik Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-13 10:16:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 12:11:08
  • Liczba odsłon: 4001
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407643]

przewiń do góry