Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2014-2018

 

 

LII sesja – 23 marzec 2018 r. – godz. 9:15

Nr uchwały

Nazwa uchwały

LII/485/18

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów – więcej

LII/486/18

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2018 rok – więcej

LII/487/18

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2018 rok – więcej

LII/488/18

w sprawie podziału gminy Rymanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – więcej

LII/489/18

w sprawie podziału gminy Rymanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - więcej

LII/490/18

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój – więcej

LII/491/18

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.” – więcej

LII/492/18

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2018 roku” – więcej

LII/493/18

w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Rymanowie – więcej

LII/494/18

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia (grupowego) pomnika przyrody „Na Cerkwisku” – więcej

LII/495/18

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – więcej

LII/496/18

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” - ETAP I – część 2 – więcej

LII/497/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” – więcej

LII/498/18

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Posada Górna – więcej

 

   

Protokół LII z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 23 marca 2018 r – więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na LI sesji – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami za okres od 23 lutego 2018 do 23 marca 2018 r. - więcej

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-26 08:50:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 16:59:42
  • Liczba odsłon: 2327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117049]

przewiń do góry