Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2010-2014

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2015 – 07 – 10

IX

87/15

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego - treść uchwały

88/ 15

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - treść uchwały

89/ 15

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok - treść uchwały

90/ 15

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej - treść uchwały 

91/ 15

w sprawie warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej - treść uchwały

92/ 15

w sprawie warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej - treść uchwały

93/ 15

w sprawie warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej - treść uchwały

94/ 15

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych powszechnych - treść uchwały  

95/ 15

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rymanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - treść uchwały

96/ 15

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum - treść uchwały

97/ 15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku działek gminnych położonych w Króliku Polskim - treść uchwały

98/ 15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Milczy - treść uchwały

99/ 15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie - treść uchwały 

100/ 15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Desznie - treść uchwały

101/ 15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej - treść uchwały

102/ 15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działki położonej w Rymanowie - treść uchwały

103/ 15

w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Klimkówce - treść uchwały

104/ 15

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 2015 -2020 - treść uchwały

105 /15

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - treść uchwały

106/ 15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Rymanów" - treść uchwały

107/ 15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Rymanów Zdrój"- treść uchwały

108/ 15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego"Puławy 1/2015" - treść uchwały

109/ 15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - treść uchwały

110/ 15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Sieniawa - Farma Fotowoltaiczna " - treść uchwały

111/ 15

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów - treść uchwały

112/ 15

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Rymanów Zdrój"- etap I - treść uchwały

 

Informacja z wykonania uchwał podjętych na VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Protokół Nr IX/15 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 10 lipca 2015 r.

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami za okres od 10 czerwca 2015 r. do 10 lipca 2015 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanus Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-14 13:20:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Hanus Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-04 11:55:45
  • Liczba odsłon: 2565
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407597]

przewiń do góry