Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2002-2006

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2005-02-18

XXII

220/05

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2005 rok.

treść uchwały

221/05

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na likwidacji Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju - Desznie.

treść uchwały

222/05

określenia dochodów, które modą gromadzić na rachunku dochodów własnych gminne jednostki budżetowe.

treść uchwały

223/05

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

treść uchwały

224/05

zmian w budżecie gminy Rymanów na 2005 rok.

treść uchwały

225/05

określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru nie stanowiacych własność gminy.

treść uchwały

226/05

określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczeia dla inkasentów termnów płatności podatku od posiadania psów i opłat lokalnych.

treść uchwały

227/05

zmieniajaca uchwalę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.

treść uchwały - nie obowiązuje  

228/05

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie.

treść uchwały

229/05

ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów.

treść uchwały

230/05

ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach rowadzonych przez gminę Rymanów.

treść uchwały

231/05

ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przeznawania i wpłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów.

treść uchwały

232/05

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 

treść uchwały

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-09 10:45:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-16 12:04:16
  • Liczba odsłon: 2849
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117012]

przewiń do góry