Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie

Kadencja 2018-2023

 

XLIII sesja zwyczajna – 26 lutego 2021 r. godz. 9:00

Nr uchwały

Nazwa uchwały

XLIII/394/2021

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. - więcej

XLIII/395/2021

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. - więcej

XLIII/396/2021

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2020. - więcej

XLIII/397/2021

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. - więcej

XLIII/398/2021

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. - więcej

XLIII/399/2021

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”. - więcej

XLIII/400/2021

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów”. - więcej

XLIII/401/2021

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2021 roku”. - więcej

XLIII/402/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie. - więcej

XLIII/403/2021

zmieniająca uchwalę NR XIII/57/19 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie oraz nadania statutu. - więcej

XLIII/404/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska. - więcej

XLIII/405/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa. - więcej

XLIII/406/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Rymanów-Zdrój. - więcej

XLIII/407/2021

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. - więcej

 

Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 26.02.2021 r. - więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLII – więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami – więcej

Zapis audio-video z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie – wersja z napisami

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-02 14:54:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 15:02:29
  • Liczba odsłon: 1455
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783081]

przewiń do góry