Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
Kadencja 2006-2010

 

Nr protokołu

Nr i data uchwały

Nazwa uchwały

2010 - 10 - 15

XLVII

479/10

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej  - treść uchwały

480/10

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego  - treść uchwały

481/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka  - treść uchwały

482/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno  - treść uchwały

483/10

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok  - treść uchwały

484/10

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Rymanów'',złożonego w ramach, Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - treść uchwały

485/10

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości  - treść uchwały

486/10

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 3035/2 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce  - treść uchwały

487/10

w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy pomiędzy Gminą Rymanów a Województwem Podkarpackim przy realizacji projektu ,,PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej''  - treść uchwały

488/10

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Województwem Podkarpackim zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegającą na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 20+031 : 21+893 strona lewa w m. Rymanów - treść uchwały

489/10

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej   Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego  - treść uchwały

490/10

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  - treść uchwały

491/10

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  - treść uchwały

Protokół z sesji z dnia 2010-10-15

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-19 09:16:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-02 13:00:36
  • Liczba odsłon: 2890
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407876]

przewiń do góry